Yleisesti analyysin tekemisestä

Yksittäisenkin analyysin tekemisessä on suuri työmäärä mikäli täytyy tehdä kotiläksyt kokonaan. Analyysit eivät vaadi korkeampaa matematiikkaa tai vaikeita laskutoimituksia. Korkeamman matematiikan käyttämisen tulee toimia varoitussignaalina mikäli joku tarjoaa sinulle apuaan ja tarjoaa selityksiksi vaikeita matemaattisia kaavoja. Korkoa korolle ilmiön, keskiarvon, prosenttilaskujen, kerto- ja jakolaskujen sekä + ja – laskujen käyttö riittää. Matematiikan kuvitellaan antavan tarkkoja ja luotettavia tuloksia, mutta osakemarkkinoilla nämä säännöt eivät päde. Arvonmääritys on parhaimmillaankin epätarkkaa. Benjamin Graham toimi markkinoilla vuosikymmeniä eikä koskaan sanojensa mukaan nähnyt luotettavia laskutoimituksia osakkeiden arvoista, kuin käyttämällä yksinkertaisia laskutoimituksia.

Analysoitavien yritysten määrää ja käytettävää työmäärää voi vähentää luomalla tarkat ennakkoehdot tarkasteltaville yrityksille. Mikäli yritykset eivät täytä ehtoja voit jättää analysoimatta tai lopettaa analyysisi. Itse en tutki kuin suomalaisia yrityksiä, joten olen harvoin tilanteessa, jossa tulee tarvetta analysoida yrityksiä tarkemmin. Suurempien pörssien yritysten ollessa sijoituskohteina joutuu analysoimaan suurempia määriä. Tällöin on tärkeämpää, että sijoittaja on määritellyt ennakkoehdot yrityksille, joita haluaa analysoida. Tarjolla on apuvälineitä, jotka vähentävät työmäärää. Markkinoilla on useita osakeskreenereitä, jotka etsivät ennakkoehdot täyttävät osakkeet halutuilta markkina-alueilta. Et voi jättää kotiläksyjäsi eli analyyseja tekemättä mikäli haluat tehdä päätökset sijoituskohteista. Muiden apu voi tuottaa ongelmia enemmän kuin hyödyt niistä. Ainut tapa jättää kotiläksyt väliin on sijoittaa kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin ajallisella hajautuksella.

Analyysin tekeminen on taito, jota ei voi oppia harjoittelematta. Oppimiseen ei ole oikoteitä, joten sinun pitää harjoitella. Kaikkia yrityksiä ei analysoida samalla tavalla. Sinun on opittava ymmärtämään miten eri liiketoimintaa harrastavien yritysten analyysi pitää tehdä. Toinen vaihtoehto on päättää etukäteen minkä alan yrityksiä analysoi. Jos et tunne alaa riittävän hyvin niin sinun ei tarvitse analysoida siihen liittyvää liiketoimintaa, koska et voi sijoittaa siihen. Tämänkin ajatteleminen etukäteen vähentää työmäärääsi.

Analyysin teossa pitää tapahtua tiettyjä toimintoja tietyssä järjestyksessä tietyllä laadulla, että analyysin onnistuminen olisi todennäköisempää. Jokaisen tulee itse määrittää mitä edellämainitut asiat hänelle tarkoittavat. Huolellisinkin analyysi voi olla väärässä ja parhaatkin analyytikot erehtyvät. Siksi sinun pitää aina miettiä todennäköisyyttä oikeassa olemisesta. Harkitse mm. seuraavia kysymyksiä:

 

  • Kuinka paljon olen harjoitellut?

  • Kuinka hyvin edellliset analyysini ovat onnistuneet?

  • Mikä on tyypillinen onnistusprosentti muilla analyytikoilla?

Analyysin tekemisen tärkeyden voi tiivistää yhteen lauseeseen: Jos et pysty itse määrittämään sijoituskohteelle arvoa kohtuullisella tarkkuudella, ei sinun pidä sijoittaa siihen. Jokainen huippusijoittaja toimii näin tai pystyy ainakin määrittelemään, että sijoituskohteen arvo on selvästi hintaa korkeampi. Oikoteitä ei ole ja muiden kuunteleminen johtaa suurella todennäköisyydellä suurempiin tappioihin.
 

Analyysien hyödyntämisellä kolme estettä

 

  1. Riittämättömät tai väärät tiedot

  2. Tulevaisuuden epävarmuudet

  3. Markkinoiden järjetön käytös

 

Tietojen tahallinen väärentäminen on harvinaista. Väärinkäsitykset johtuvat usein kirjanpitokikkailuista tai laadullisen analyysin osien, kuten johtajien pätevyyden arvioinnin epäonnistumisesta. Tietojen salaaminen on harvinaisempaa, koska säännökset tiedottamisesta ovat tarkat. Useimmin epämieluisat tiedot löytyvät tiedotteiden alaviitteistä tai viimeisiltä sivuilta. Graham kehottaa tutustumaan molempiin. Lisäksi johdon puheita pitää tulkita itsenäisesti eikä vain uskoa niihin.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joten tulevaisuuden arvioinnin epävarmuus tuottaa suurimman ongelman. Analyysista tehdyt johtopäätökset voivat olla vanhoja uusien tietojen tullessa ilmi. Analyysia tulevaisuudesta joutuu aina tekemään siltä pohjalta, että menneet tapahtumat tarjoavat karkean oppaan tulevaisuudelle. Mitä kyseenalaisempi tämä oletus on sitä vähemmän hyötyä analyysi tarjoaa.

Analyysia tehdessä markkinahintojen ei tulisi vaikuttaa. Markkinat voivat vaikuttaa siihen, että hinnat ovat paljon kohteiden arvoa korkeammalla pitkään. Hinnat eivät vaikuta suoraan johtopäätöksiin vaan niistä saatuihin hyötyihin. Hintojen pysyessä kauan yliarvostettuina ei sijoittaja saa ostettua kohdetta haluamallaan hinnalla ennen kuin johtopäätöksiin vaikuttavat asiat muuttuvat. Tällöin analyysi pitää tehdä ainakin osittain uudelleen mukautumalla uuteen tilanteeseen.

Itse olen hyödyntänyt Benjamin Grahamin Security Analysis kirjaa asioiden opettelemisessa. Se on kyllä monille turhan raskas, joten jos tiedätte parempia vaihtoehtoja niin suositelkaa ihmeessä.

 

Tommi T

 

Related Posts