Yön yli ”IT-tapahtumat 2011”-tilaisuudesta

IT-alan tämän hetken kuuma puheenaihe on pilvipalvelut ja sen aiheuttama radikaali muutos koko teollisuuden alalla. Lyhyesti pilvipalvelut tarkoittaa sitä, että yritysten tällä hetkellä paikallisesti tuotettavat sovellukset siirtyvät ajettaviksi megaluokan palvelukeskuksiin. Eli yritykset siirtyvät ikäänkuin seuraamaan kuluttajia siinä, että käytettäviä sovelluksia ei enää ole paikallisessa PC:ssä/Applessa, vaan sen sijaan kytkeydytään internetiin, josta löytyvät sovellukset, joiden tuotanto monessa tapauksessa tapahtuu jo megakeskuksissa, joiden sijainti ei käyttäjää kiinnosta. Kuten tiedämme, Google on perustamassa megakeskusta Haminaan Stora-Enson sulkemaan paperitehtaaseen. Tämä keskus palvelee esim. Googlen Maps-sovelluksen käyttäjiä. Teollisen ajan tehdas, jossa tuotettiin paperia maailman markkinoille, on muuntunut informaatio-ajan tehtaaksi, jossa ajetaan sovelluksia ja varastoidaan tietoa maailman internet-käyttäjien tarpeiksi. Kehityssuuntaa voidaan verrata esim. energian tuottamiseen ja käyttöön. Aikoinaan kukin talous huolehti lämmöntarpeestaan panemalla puuta uuninpesään. Nykyisin tukeudumme alueelliseen kaukolämpöverkkoon ja sähkölämmittäjät valtakunnalliseen sähköverkkoon, jossa sähkön tuotanto painottuu enenevissä määrin megavoimaloihin. Pilvipalvelut kehityssuuntana on luonnollinen ja siten ilmeinen.

IT-alan tämän hetken kuuma puheenaihe on pilvipalvelut ja sen aiheuttama radikaali muutos koko teollisuuden alalla. Lyhyesti pilvipalvelut tarkoittaa sitä, että yritysten tällä hetkellä paikallisesti tuotettavat sovellukset siirtyvät ajettaviksi megaluokan palvelukeskuksiin. Eli yritykset siirtyvät ikäänkuin seuraamaan kuluttajia siinä, että käytettäviä sovelluksia ei enää ole paikallisessa PC:ssä/Applessa, vaan sen sijaan kytkeydytään internetiin, josta löytyvät sovellukset, joiden tuotanto monessa tapauksessa tapahtuu jo megakeskuksissa, joiden sijainti ei käyttäjää kiinnosta. Kuten tiedämme, Google on perustamassa megakeskusta Haminaan Stora-Enson sulkemaan paperitehtaaseen. Tämä keskus palvelee esim. Googlen Maps-sovelluksen käyttäjiä. Teollisen ajan tehdas, jossa tuotettiin paperia maailman markkinoille, on muuntunut informaatio-ajan tehtaaksi, jossa ajetaan sovelluksia ja varastoidaan tietoa maailman internet-käyttäjien tarpeiksi. Kehityssuuntaa voidaan verrata esim. energian tuottamiseen ja käyttöön. Aikoinaan kukin talous huolehti lämmöntarpeestaan panemalla puuta uuninpesään. Nykyisin tukeudumme alueelliseen kaukolämpöverkkoon ja sähkölämmittäjät valtakunnalliseen sähköverkkoon, jossa sähkön tuotanto painottuu enenevissä määrin megavoimaloihin. Pilvipalvelut kehityssuuntana on luonnollinen ja siten ilmeinen.

IT-alaan ja sitä kautta talouselämään tällä muutoksella on huima merkitys. Yritysten IT-osastojen käyttöpalveluhenkilöstö siirtyy merkittävien vähennysten myötä megakeskusten palvelukseen, tietokonevalmistajien asiakkaina ei ole enää lukuisa määrä yrityksiä, vaan rajattu määrä megakeskusyrityksiä, joilla on kasvava kapasiteetin tarve, prosessoinnin ja varastoinnin keskittymisen vuoksi tietoliikenneverkon kapasiteetti ja luotettavuus kehittyy jne. jne. Voidaan sanoa, että koko ICT-ala kokee rakenteellisen muutoksen ja sen mukanaan tuomien mahdollisuuksien ja uhkien myötä yrityskentässä syntyy uusia voittajia ja häviäjiä.

Pilvipalvelut-kehityksessä näen Suomelle mahdollisuuden korvata, ainakin osittain, perinteisen vientiteollisuuden katoamisen myötä syntyvää liiketoimintavajetta. Pilvipalvelu-megakeskukset tarvitsevat paljon energiaa palvelimien käyttöön, mitä varten energian tulee olla halpaa. Halpaa energiaa saadaan ydinvoimasta, jolle Suomi maaperänsä ja poliittisen vakautensa puolesta on lähes maailman paras paikka. Pilvipalvelu-megakeskukset käyvät "kuumina", joten konesalien halpa viilentäminen on tärkeää. Suomen viileä ilmasto ja vesivarat yhdessä halvan sähkön kanssa luovat kilpailuedun. Isot keskitetyt laitokset vaativat turvallisen ympäritön. Se meillä on lähtökohtaisesti tarjottavana. Tämä seikka on myös hyvä ponsi edelleen kehittää suomalaista turva- ja tietoturvaosaamista. Vielä kun maana ja kansakuntana investoimme kapasiteetiltaan ja luotettavuudeltaan ensiluokkaisiin tietoliikenneyhteyksiin ja huomioimme jatkossakin korkean osaamistason, olemme tässä muutoksessa voittajia.

One thought on “Yön yli ”IT-tapahtumat 2011”-tilaisuudesta

  1. Kyllä, pilvipalveluihin

    Kyllä, pilvipalveluihin kannattaisi tarttua täällä nopeasti. Ensimmäisenä tulee mieleen eräästä suuresta telekommunikaatioyrityksestä lähiaikoina vapautuvat ammattilaiset, jotka toivottavasti perustavat (muiden mukana) alan yrityksiä. Suomen hyvän ilmastollisen sijainnin vastapainoksi olemme maantieteellisesti muutaman nanosekunnin liian kaukana suurimmista markkinoista, joten niiden pilvipalvelua ei kannata tänne havitella. Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä lienevät pääasiallisia markkinoita konekeskuksille, mutta muita aiheeseen liittyviä palveluita voi kaupata kauemmaskin.

Comments are closed.

Related Posts