Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja

   Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 40 638 euroa vuonna 2010. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan  29,7 prosenttia.

Petri Malinen / Suomen yrittäjät
 
– Esimerkkilaskelma osoittaa palkansaajan verotuksen olevan yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla kevyempää kuin yrittäjän. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien verot ja tulot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2010 verotuksessa. 

Verotuksen keveneminen päättyi
 
Pitkään jatkunut työn ja yrittämisen verotuksen keventyminen kääntyi kiristymiseksi vuonna 2010. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 33–35 prosenttia vuosina 2005–2010, kun vastaava prosentti palkansaajilla oli 27–29.

– Työn verotuksen kevennys on kannustanut yrittämiseen ja mahdollistanut uusien työpaikkojen luomisen. Vuosina 2001–2010 kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, Petri Malinen sanoo.

Malinen huomauttaa, että nyt tapahtunut muutos heikentää yrittämisen kannustimia ja vaarantaa työllisyyden edistämisen sekä ostovoiman hallittuun lisäämiseen nojaavan talouskasvun.

Yrittäjien tulot nousivat

Yrittäjien tulot nousivat vuonna 2010 ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ja olivat keskimäärin 40 638 euroa, mikä on 6,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Nousu johtui monivuotisen taantuman päättymisestä ja voimakkaasta talouskasvusta. Palkansaajan keskimääräiset tulot olivat 31 629 euroa. Ne nousivat 3,5 prosenttia. Yrittäjien tulot olivat siten 28,5 prosenttia korkeammat kuin palkansaajilla. Tuloja verrattaessa on otettava huomioon, että yrittäjät tekivät lähes neljänneksen pidempää työpäivää. 

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Lähes neljänneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain kuudenneksella tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 euron vuositulot kertovat, että osa yritystoiminnasta on osapäiväistä tai sivutoimista.

 

Vertailu

 

Taulukko 1.
Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2010

 
Yrittäjät
Palkansaajat
Tulot
40 638
 
40 638
 
– Siitä ansiotuloa
29 642
73 %
38 040
94 %
– Siitä pääomatuloa[2]
10 996
27 %
2 598
6 %

Maksetut verot
9 672
 
10 294
 
Käteen jäävät tulot
verotuksen jälkeen

30 966
 

30 344
 
– Yrityksessä maksettu vero[3]
1 714
 
31
 
Bruttotulot I
(tulot ja yritysvero)

42 352
 

40 940
 
Veroaste
ml. yrityksessä maksettu vero, %

26,9
 

25,9
 
– Lakisääteiset vakuutusmaksut
4 022
 
2218
 
Bruttotulo II
(bruttotulot I ja lakisääteiset maksut)

46 374
 

43 158
 
Kokonaisveroaste, %
33,2
 
29,7

 

[1] Kyseessä eivät ole palkansaajan keskimääräiset tulot, vaan esimerkki on laadittu sen selvittämiseksi kuinka palkansaajia verotettaisiin yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla.

[2]Sisältää ns. pääomaosingon, joka on verotettu yhteen kertaan yhtiössä.

[3]Saatu laskennallisesti.

 

Lisää tietoa:  Suomen Yrittäjien laatima Yrittäjien verot ja tulot -selvitys

 

Related Posts