Tekninen anlyysi soveltuu kurssi-indeksien tutkimiseen

Tekninen analyysi perustuu siihen, että pörssikurssien tulevaisuutta voidaan ennustaa historiallisen kehityksen perusteella. Mutta ovatko kurssiliikkeet sittenkin niin sattumanvaraisia, ettei menneen kurssihistorian perusteella voi ennustaa tulevaa kehitystä?

Ohessa on laskettu korrelaatio sille, miten hyvin viimeisen neljän pörssipäivän kurssinousu ennustaa tulevaa 50 päivän kehitystä.

Huomaamme käyrästä, että viimeisen viimeisen neljän päivän kurssinousu ennakoi:

  • yhden viikon (5 pörssipäivän) kuluttua tapahtuvaa palauttavaa korjausliikettä
  • kahden viikon (10 pörssipäivän) kuluttua tapahtuvaa nousua
  • kahden kuukauden (40 pörssipäivän) kuluttua tapahtuvaa nousupyrähdystä

Mutta onko tulos luotettava? Tulokset on laskettu käymällä läpi kolmen vuoden ajalta kaikki pörssipäivät kaikissa maailman suurimmissa pörsseissä ja laskettu kunkin neljän päivän ennustavuus tulevaan kurssikehitykseen kaikkina mahdollisina päivinä. Ja tulokset on keskiarvoistettu.  Luultavasti tulos on tämän perusteella ajatellen niin luotettava kuin käytettävissä olevan tiedon perusteella on pörssi-indekseille mahdollista laskea.

Käyrän muoto on pysynyt jokseenkin muuttumattomana jo muutamia vuosia ja sen perusteella voimme päätellä, että kyllä tämän päiväinen kurssinousu todellakin ennustaa tulevien päivien kehitystä. Mutta riippuvuus ei ole yksinkertainen. Viimeisten päivien kurssinousu ennakoi viikon kuluttua tapahtuvaa pientä laskua. Eikä pidempiaikaista trendiä ole helppoa ainakaan tämän lyhyen tutkimuksen perusteella löytää.

Mutta teknisen analyysin käyttäjille tämä tutkimus antaa helpotuksen. Teknisellä analyysillä voi saavuttaa tulosta ainakin pörssi-indeksien analysoinnissa.

     

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla