Yrityksen sisäpiiriläiset eivät ole muita taitavampia ajoituksissaan

Onko yrityksen sisäpiiri muita sijoittajia paremmassa asemassa? Tästä on vallalla virheellistä käsitystä. Yrityksen sisäpiiri ei nimittäin yleensä tee muita sijoittajia parempia kauppoja eikä ajoituskaan osu nappiin. Tämä ei tarkoita sitä etteikö sisäpiiritietoa Finanssivalvonnan hyvistä ohjeista huolimatta ajoittain yritettäisi väärinkäyttää. Syyt sisäpiirin kompurointiin ovat osittain muualla.

Yritysten sisäpiirin kaupoista saa huonosti tietoa. Vain pieni osa yrityksistä ilmoittaa sisäpiiriomistukset Euroclear:n keskitettyyn NetSire reikisteriin. Muita joutuu haeskelemaan yritysten omilta internet sivuilta.

Seuraavassa syitä siihen miksi sisäpiiri onnistuu tavallista sijoittajaa huonommin:

1. Osavuotiskatsaus kertoo kaiken oleellisen mitä johto tietää

Pörssiyrityksen tulee neljästi vuodessa antaa osavuotiskatsaus, joka antaa yrityksen johdon parhaan mahdollisen näkemyksen yrityksen tilanteesta ja näkymistä. Toimitusjohtajan ja hänen tiiminsä tuleva ura riippuu siitä, että he kykenevät arvioimaan yrityksensä tilan ja yleensä siinä onnistutaan. Niinpä osavuotiskatsauksen aikana ei yleensä ole olemassa merkittävää sisäpiiritietoa. Kaikki sijoittajat ovat siis neljästi vuodessa samalla viivalla.  Osavuotiskatsaus kertoo oleellisen.

2. Sisäpiiri ei saa hyödyntää sisäpiiritietoa

Sisäpiirin mahdollisuudet käydä kauppaa on rajoitettu, niin ettei mahdollista kurssiin vaikuttavaa informaatiota pääse käyttämään. Kauppaa ei saa käydä ennen osavuotiskatsausta ja niinmuodoin sisäpiiritiedon väärinkäyttämisestä on tehty ainakin hieman hankalampaa.

3. Sisäpiiri joutuu tekemään kauppoja sosiaalisen paineen edessä

Yrityksen hallitukselta ja korkeimmalta johdolta edellytetään kohtuullista osakeomistusta ja uskoa omaan yhtiöönsä. Niinpä oleellisimmat sisäpiiriin kuuluvat joutuvat virkansa puolesta ostamaan yrityksensä osakkeita riippumatta siitä onko aika otollinen vaiko ei.

4. Yrityksen sisäpiiri yleensä yliarvioi omat kykynsä

Yrityksen hallitus ja korkein johto yleensä uskovat itseensä ja omaan pätevyyteensä. Eivätkä he suinkaan ole erilaisia kuin me muut ihmiset; hekin yliarvioivat itseään ja sijoittavat omaan yritykseensä silloinkin kun he ovat ilmeisen epäpäteviä.

Ulkopuolinen sijoittaja on yleensä taitavampi puolueettoman vertailun tekemisessä ja onnistuu siksi sisäpiiriä paremmin.

Sisäpiiriomistukset kertovat ketkä yrityksen johdosta uskovat omaan yritykseensä

Mutta mitä sijoittaja sitten hyötyy sisäpiirirekistereistä? Kannattaa ehdottomasti katsoa omien sijoituskohteidensa sisäpiirin omistukset; sieltä löytyy monta mielenkiintoista tietoa. Omistusosuuksista näkee heti ketkä hallituksen ja johdon jäsenet luottavat oman yrityksensä kykyyn huolehtia asioista.

Kannattaa hieman kavahtaa sellaisia yrityksiä joiden johdossa on paljon omaan yritykseensä luottamuksensa menettäneitä henkilöitä. Ja niitä löytyy. Esimerkiksi Nokian hallituksessa ja/tai johtoryhmässä on sellaisia, jotka eivät ole veikanneet lanttiakaan yrityksensä menestyksen puolesta. Samanlaisia tapauksia on muualla.

Kannattaa sijoittaa yrityksiin, joiden hallituksissa on omistajaohjausta

Yleisesti ottaen kannattaa sijoittaa sellaisiin yrityksiin joiden hallituksissa on paljon omaa omistusta.

Ammattimaiset hallituksen jäsenet sopivat mausteeksi, mutta heidän intressinsä on olla "mukavia päteviä heemoja, jotka haluavat tulla valituksi mahdollisimman moneen hallitukseen". Tämä päämäärä poikkeaa joskus osakkeenomistajan edusta.

Osakkeenomistajan edun mukaista on, että hallituksen jäsen ottaa tiukasti kantaa silloin kun se on aivan välttämätöntä. Mukava pätevä heemo, joka haluaa tulla uudelleen valituksi, ei pistä itseään likoon ja puhalla pilliin kun ollaan menossa väärään suuntaan. Mukava heemo välttää aiheuttamasta häriötä ja puuttuu asioihin vasta kun päättävä enemmistö on muutoksen takana.

One thought on “Yrityksen sisäpiiriläiset eivät ole muita taitavampia ajoituksissaan

  1. Kyllä juurikin näin. Hyvä

    Kyllä juurikin näin. Hyvä artikkeli. Sisäpiirin omistusosuus on tärkeämpää kuin sisäpiirin kaupat. Tosin jos kaupat ovat todella merkittäviä esim. verrattuna henkilön palkkatasoon vuodessa, kiinnittäisin niihin huomiota.

Comments are closed.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija