Yrityksen strategian konkreettisuus on tärkeää sekä sijoittajille että johdolle

       Yrityksen strategia sisältää oleellisimman viestin siitä, miten yritys haluaa palvella sidosryhmiään ja asiakkaitaan sekä ne työ- ja toiminta- tavat  millä tämä lisäarvo yrityksessä tuotetaan. Strategian pääpiirteiden ymmärtäminen ja niihin uskominen on oleellista sekä sijoittajille että yrityksen operatiiviselle johdolle. 

”Hyvän strategian tunnusmerkki on se, että se on selkeästi viestittävissä sekä vietävissä käytäntöön operatiivisen johdon toimesta”, sanoo toimitusjohtaja Matti Viljo Talent Partners Oy

”Vallan tasapaino omistajien, hallituksen ja johdon muodostamassa päätöksentekoketjussa luo perustan yrityksen hyvälle johtamiselle. Luottamus osapuolten välillä ja läpinäkyvyys ovat avaimia toimivalle yhteistyölle”, sanoo Boardmanin hallituksen puheenjohtaja Mikko Haapanen.

One thought on “Yrityksen strategian konkreettisuus on tärkeää sekä sijoittajille että johdolle

  1. …sekä asiakkaille että työntekijöille ja partnereille

    Itse aikoinaan johtamani liiketoimintamuutoksen menestyksen avain oli siinä, että kykenimme merkityksellisesti ja konkreettisesti ilmaisemaan uuden tahtotilan koko toimivalle "ekosysteemille": omalle väelle, yhteistyökumppaneille ja myös asiakkaille. Tämä ei tapahtunut kertaluontoisella top-down tiedottamisella, vaan vaati dialogiin pohjautuvaa iteratiivista työtä ja yhteistä tulkinnallista oppimista. Tuloksena henkilötasolla itseohjautuva ja täten motivoiva ja sitouttava muutoksen läpivienti, mikä puolestaan synnytti liiketoiminnan kannattavan kasvun. Strategia ei itseisarvoisesti synnytä mitään, vaan sen toteuttaminen, ja toteuttamisesta vastaa yksilöt. Sama pätee muuten liiketoimintaoperatiivisten prosessien suhteen.

    Sijoittajan kannalta yrityksen kyky motivoituun muutokseen on tärkeä fundamentti. Ymmärtääkseni KONE on esimerkillinen tässä suhteessa.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan