Yritysten tunnuslukujen tulkintaohje

Ensi viikolla julkaistaan ensimmäiset tilinpäätökset. Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten yleisimpiä tunnuslukuja kannattaa tulkita.

P/E luku   (markkina-arvo / tulos)

Kertoo sen miten monta vuotta kestää ennen kuin yrityksen tuloksella voidaan maksaa nykyinen markkina-arvo. P/E tulee enlannin sanoista "Prize to Earnings ratio"

EV  (yritysarvo = markkina-arvo + korolliset velat)

Ammattisijoittajat käyttävät laskelmissaan markkina-arvon sijasta monasti yritysarvoa (enlanniksi "Enterprize Value"). Yritysarvoa laskettaessa lisätään markkina-arvoon yrityksen korolliset velat ja tällä tavoin saadaan luku, joka kuvaa yrityksen todellista arvostustasoa. Yrityksestä tavallaan omistavat osuuden sekä velkojat että osakkeenmistajat ja yritysarvossa on mukana nämä molemmat omistusosuudet oikeassa suhteessa.

EV / EBIT  (yritysarvo / liikevoitto)

Ammattisijoittajien ja yritysostajien paljon käyttämä tunnusluku, joka sisältää paljolti saman tiedon kuin P/E, mutta antaa yleensä paremman kuvan. EV / EBIT huomioi sen, että yrityksen arvoon tulee laskea mukaan myös velkojien osuus.

EBIT on lyhennelmä englannin kielen termistä "earnings before interest and taxes". Tämä on käytännössä yriyksen koko voitto ennen kuin velkojille on maksettu heidän osuutensa voitosta.

EV / EBIT tunnuslukua käytetään harvemmin johtuen siitä, että se vaatii pientä laskemista ja on siis hieman vaikeampi tuottaa kuin pelkkä P/E.

P/B (markkina-arvo / tasesubstanssi)

Tämä luku kertoo yrityksen arvostustasosta suhteessa sen taseessa ilmoitettuun varallisuuteen (englanniksi: "Book value"). Joillakin yrityksillä on paljon varallisuutta (=arvoyritykset) ja niiden P/B luku on silloin matala.

EV/B (yritysarvo / tasesubstanssi)

Tämä luku kertoo yrityksen kokonaisarvon (yritysarvon) suhteessa tasesubstanssiin. Luku antaa paremman kuvan kuin P/B ja se onkin ammattisijoittajien suosiossa.

P/S (markkina-arvo / myynti)

Yrityksen markkina-arvo suhteessa liikevaihtoon (enlanniksi: "Prize to Sales ratio") antaa hyvän kuvan siitä minkälainen potentiaali yrityksellä on tehdä voittoa. Jos yrityksen markkina-arvo on matala suhteessa liikevaihtoon (alle 1) niin yrityksen käyttökatteen pienikin parannus voi merkittävästi nostaa osakekohtaista tulosta.

EV/S (yritysarvo / myynti)

Yritysarvo suhteessa liikevaihtoon (enlannkiksi: "Enterprize Value to Sales ratio") antaa paljolti samaa informaatiota kuin P/S, mutta antaa yleensä yrityksen todellista arvostustasoa paremmin kuvaavaa informaatiota.

 

Näiden edellämainittujen tunnuslukujen ohella kannattaa tarkistaa aina myös se, paljonko yritys on edellisten vuosien aikana kasvanut. Kasvuyritykseen on aina mukava sijoittaa. 

Related Posts