Korkorahastoihin tuli kesäkuussa eniten uutta pääomaa

Kevyttä

Korkorahastoihin tuli kesäkuussa eniten uutta pääomaa. Luultavasti julkinen sektori siirsi varovasti painoa korkoihin. Rahastosijoitusten muutokset kuvaavat lähinnä rahastojen gorillojen, julkisen sektorin (valtio, kunnat, eläkevakuutusyhtiöt, työmarkkinajärjestöt) sijoituspäätöksiä.  Suomalaisten rahastojen pääoma ylittää yli kaksinkertaisesti kansalaisten yhteenlasketun portfoliovarallisuuden (pörssiosakkeet ja rahastot) ja julkisen sektorin kollektiivit ovat rahastosijoittajien vahvoja tekijöitä. Ulkomaista pääomaa on suomalaisissa rahastoissa vähän.

 

Tarkoittaako tämä sitä että yksityissijoittajan kannattaisi ottaa mallia ja siirtää omia roposiaan korkorahastojen suuntaan. Luultavasti ei. Julkisilla kollektiiveilla on riskeihin liittyvät sääntönsä. Osakkeissa voi olla tietty osuus pääomasta. Kun osakkeiden arvot nousevat, joutuvat julkiset kollektiivit lisäämään vastapainoksi korkosijoituksia. Tämän kummemmasta ei liene kysymys.

Tiedot selviävät Finanssialan tuoreesta rahastoraportista

Kuvan lähde: wikimedia

 

 

Related Posts