Metsä- ja peltomaan hintaa nostaa yleinen sijoitusomaisuuksien arvoinflaatio

Asunnot ja metsä

Metsä- ja peltomaan hinta on viimeisten 20v aikana kehittynyt mukavasti.  Nousun syynä eivät ole kasvaneet tuotot vaan lähinnä yleinen sijoitusomaisuuksien arvojen inflaatio (=arvonnousu).  Sama ilmiö, jonka olemme nähneet tapahtuvan osakkeille.

Peltomaan mediaanihinta nousi ripeästi 2000-2010, mutta sen jälkeen vakiintunut suurin piirtein 8000-9000€/ha tasolle. Peltomaan hintaan vaikuttavat lähinnä maataloustukien taso. Tuet määräävät peltomaasta saatavan tuoton ja maatalousyrittäjän elintason ja määräävät samalla epäsuorasti peltohehtaarin järkevän hinnan.

Metsämaan hinta ei sen sijaan perustu tukiin vaan aitoon lisäarvoon ja metsästä saatavaan tuloon. Nuo tulot eivät ole vuosien mittaan kasvaneet, metsäkauppoja on jo pitkään tehty melko lailla vakio kiintokuutiohinnoilla. Mutta metsämaan hinta on noussut sitä mukaa kuin yleinen sijoitetun pääoman tuottovaatimus on laskenut ja yhteiskunnan taloudellinen kehitys on hidastunut.

Metsä ja peltomaahan sijoittamisen järkevyys määräytyy tulevasta poliittisesta kehityksestä. Sekä metsä- että peltomaahan liittyy poliittisia kunnianhimoja, arvolatausta ja viherideologisia kantoja. Metsä ja peltosijoitukset ovat pitkäaikaisia ja niitä tehdessä kannattaa arvioida mahdollista tulevaa poliittista kehitystä.

Tietojen lähde:  Maanmittauslaitos

Related Posts