Yritysjohdon osakeomistuksesta

Sijoittaminen

Luin joskus Grahamin kirjan ”The Intelligent Investor” ja esitin vakavan kysymyksen. Vaikka kirjaa on uudistettukin, on sen ydinsanoma ja kysymyksenajattelu peräisin 1940-luvulta. Minä olen taustaltani historiantutkija, mutta kuinka moni lukija ymmärtää, miten paljon ja miten maailma on muuttunut 80 vuodessa?

Graham kiinnittää huomiota mm. johdon osakeomistuksiin. On vain niin, että 80 vuotta sitten yritysjohdolle maksettiin nykyiseen verrattuna pientä palkkaa rahassa ja sillä sai sitten ihan ite ostaa pörssistä osakkeita. Näillä ehdoilla 80 vuotta sitten johdon osakeomistus ja sen muutokset todella olivat relevantteja signaaleja.

Edelliseen, kevyeen merkintääni Mandatumista liittyy seuraava yhtiön ohjeistus:

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Mandatum Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen toimikauden perusteella maksettavasta kiinteästä palkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden (2) vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa.”

Näillä eväillä hallituksen osakeomistus ei ole sen kummempi saavutus kuin lapsilisät pikkulapselle. Hengittäminen ja verenkierto ovat ainoat vaatimukset. Ja kuten todettu, Mandatumia hallitaan siis jopa 45 osakkeen potilla, arvoltaan 180 euroa.

Hmm?

3 thoughts on “Yritysjohdon osakeomistuksesta

 1. Mandatum ei ilmeisesti pyrikään noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suositusta nro 10:

  ”Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.”

 2. Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositus nro 10 on tosiasisllisessa ristiriidassa Suomen lain kanssa.

  Osakeyhtiölaki sanoo:
  ”5 § Toiminnan tarkoitus: Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”

  Miten yhtiö voi pitää päämääränään tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen jos osakkeenomistajat eivät saa haluamallaan tavalla ja haluamallaan painolla ohjata yhtiötä niin että yhtiö tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.
  Siltä osin tuo suositus on hyvä, että hallituksessa ei olisi hyvä olla henkilöitä, jotka ovat palkkasuhteessa yritykseen. Hallituksen vastuuhenkilöiden pitäisi olla nimenomaan ja pelkästään hallituksen jäseniä ja edustaa osakkeenomistajien etua. Ja toki olisi hyvä jos myös pienomistajien edutajia olisi mukana.

Comments are closed.

Related Posts