Korona kriisi teki sektorikierrosta tärkeän sijoituspäätöksiin vaikuttavan tekijän

Talous

Raaka-aineiden ja materiaalien sekä kuljetukseen liittyvien yritysten osakkeet ovat juuri nyt nosteessa. Tämä on tyypillistä sektorikierron nousuvaiheessa kun kysyntä elpyy.

Piksu toimitus selvitti Homo Economicus innoittamana Yahoo Finance avulla sitä miten sektorikierto on korona kriisin aikana edennyt.

Kriisin alussa laskivat eniten matkustamiseen liittyvien yritysten osakkeet ja niiden mukana koko liikenne ja kuljetus toimiala. Myös konkursseja pelättiin, pankkeja pyydettiin pidättäytymään osakkeenmaksusta ja sen seurauksena pankkiosakkeet laskivat.

Syklin loppuvaiheen voittajia olisivat suomelle merkittävät investointihyödykkeitä tuottavat sektorit kuten teollisuustuotteet. Mutta emme ole vielä niin pitkällä. Ensin pitäisi kulutuksen lähteä kunnolla käyntiin, tuotannollinen kapasiteetti pitää saada uudelleen käyttöön ja yrityksille pitää kertyä kassavirtaa joilla rahoitetaan kasvua ja investointeja. Seuraavan vaiheen voittajia saattavatkin olla kuluttajille tuotteita ja palveluita valmistavat yritykset.

Sektorikierto ei ole ainoa merkittävä asia, vaikka koronakriisi onkin nostanut sektorikierron merkitystä.  On olemassa sektorikiertoa merkittävämpiä trendejä:

  • Globaalien teknologiajättien syntyminen ja niiden valta-aseman vahvistuminen. Kullekin alalle mahtuu muutama globaali teknologian osaaja. Esimerkiksi USA:n teknologiayhtiöiden hyvä (kuvan violetti käyrä) meno on eräs osa tätä trendiä.
  • Internet tekee mahdolliseksi rakentaa nopeasti ja tehokkaasti globaaleja verkkokauppoja ja muita palveluita. Globaalit toimijat syövät vähitellen markkinaa paikallisilta pienemmiltä palveluilta niin että kullekin alalle syntyy vähitellen syntyy muutamia globaaleja kuluttajabrandeja.

Kuvan lähde:  Yahoo Finance

 

 

Related Posts