Antti Rinne antoi Suomelle merkittäviä uusia tavoitteita ja linjauksia

Toivotamme kaikki lämpimästi menestystä uudelle aloittavalle valtiovarainministerille, Antti Rinteelle. Meidän kaikkien taloudellinen menestys riippuu osaksi valtionvarainministerimme Antti Rinteen menestyksestä. Olemme samassa veneessä.

Antti Rinne on tehtävän ottamisen jälkeen, uudessa roolissaan, antanut ykkösaamulle ensimmäisen haastattelun, jossa oli Suomelle merkittäviä uusia linjauksia ja sovitteleva sävy lupaa hyvää.

Antti Rinteen linjaukset Suomelle olivat selkeitä

 • Tärkein tavoite on työllisyyden parantaminen. Tämä tavoite on primaarinen ja sen eteen tehdään kaikki tarvittava.
 • Eläkejärjestelmää on voitava vähitellen parantaa kuitenkin niin ettei eläkeiän äkillinnen nostaminen samalla lisää työttömyyttä.
 • Indeksikorotukset (eläkerjärjestelmän ?) eivät ole pyhiä. Niistäkin voidaan tarvittaessa tinkiä.
 • Työttömyysturvan nykyiseen tasoon (ansisidonnaiset päivärahat?) voidaan puuttua, jos yhteiskunnallisessa keskustelussa päädytään siihen.
 • Suomen veroaste on maailman korkeimpia eikä sitä voi enää korottaa vahingoittamatta entisestään talouskasvua.
 • Kehysriihessä sovituista lapsiperheiden aseman heikennyksistä ja lapsilisän pinenenysten välttämättömyydestä pitää keskustella tulevissa mini hallitusneuvotteluissa.

Toimittaja kysyi lisäksi Antti Rinteeen suhtautumista valtion omaisuuden myymiseen ja myynnistä saatujen varojen käyttämisestä lisäelvytykseen. Antti Rinne kertoi yksilöimättä tarkemmin, että valtiolla on omaisuutta, josta luopuminen olisi varmasti täysin mahdollista.

Nämä linjaukset ovat tuoreita ja poikkeavat siitä mitä Antti Rinteen edeltäjät Jyrki Katainen ja Jutti Urpilainen linjasivat omina valtiovainministeriaikoinaan. Ainoastaan eläkeikään liittyvä linjaus on yhteinen. Linjaukset edustavat mielestäni selkeätä, rohkeata ja valtiomiesmäistä avausta. Kyse on sellaisesta suoraselkäisyydestä, jota kyllä näkee politiikassa, mutta jota ei ole vähään aikaan totuttu näkemään kaikkialla Suomen hallituksessa.

Jos katsoo taaksepäin niin voi todeta, että valtiovarainministerin menestys ei ole riippunut hänen taustoistaan taikka puolueesta. Vain henkilön oma suhtautuminen on ratkaissut. Hyvään suhtautumistapaan on kuulunut:

 • nöyryys suhteessa siihen tietotaitoon, jota valtiovarainministeriön virkamiehet edustavat
 • instituutioiden, muiden ministereiden ja tehtävänhaltijoiden itsenäisyyden kunnioittaminen
 • suoruus ja rehellisyys kansaa kohtaan
 • puolueettomuus suhteessa kansanryhmien ja intressitahojen etuihin (valtiovaranministeri ei ole puolueensa eduntavoittelija ja edustaja)
 • keskusteleva ja sovitteleva asenne

Toivomme kaikki Antti Rinteelle menestystä uudessa tehtävässään.

Related Posts