Kuluttaja on sijoitusanalyytikkoa taitavampi

Milloin pörssinousu katkeaa – onko nousu kestävällä pohjalla?

Erään vastauksen tähän kysymykseen antavat Euroopan kuluttajat. Tavalliset kansalaiset ovat tilastojen valossa kaikkein valveutuneimpia yhteiskunnan tilan indikaattoreita ja kuluttajien luottamus korreloi pörssikursseihin jopa voimakkaammin kuin teollisuuden ostopääliköiden käsitykset.

Alla olevasta graafista huomaamme, että Euroopan kuluttajien luottamus (musta käyrä) alkoi vahvistua jo viime maaliskuussa, samaan aikaan pörssikurssien (punainen käyrä, vasen asteikko) kanssa. Myös pörssilasku alkoi vuonna 2007 melko lailla samalla hetkellä kun kuluttajat havaitsivat talouden käänteen.

Mitä tästä hyötyy sijoittaja? Kansalaisten luottamus tulevaisuuteen ei varsinaisesti ennusta tai edellä pörssikursseja vaan liikkeet tapahtuvat enemmänkin samanaikaisesti. Eräässä suhteessa kansalaisten luottamusindikaattori on kuitenkin verraton apuväline. Kuluttajien mielialojen muutokset tapahtuvat hitaasti ja muutosprosessissa on suuri inertia, eikä kerran käyntiin lähtenyt muutos heti vaihda suuntaa. Juuri nyt voi esimerkiksi käyristä lukea, että kuluttajien mielestä kurssinousu on pysyvää. Kuluttajat ja kansa ovat monasti ennenkin olleet oikeassa. Voidaan perustellusti sanoa, että kyllä kansa tietää monasti analyytikkoa paremmin miten pörssikurssit kehittyvät.

Lähde: Suomen pankki, Suomen arvopaperipörssi

Mistä tämä tavallisen kuluttajan kiistaton ja ylivertainen valveutuneisuus johtuu. Sille voisi ajatella olevan seuraavia tekijöitä:

  • Pörssiosakkeita ja rahastoja ostavat kansalaiset ja kansalaisten mielialalla on välitön vaikutus siihen, onko pörssissä enemmän ostajia vaiko myyjiä. Monet päätökset siis tapahtuvat tavallisten kansalaisten toimesta.
  • Kansalaisten mieliala konsolidoi monia näkökulmia ja mielipiteitä yhdeksi luottamusluvuksi. Yksittäisen analyytikon on joskus vaikea voittaa tätä koottua viisautta.

Milloin pörssinousu katkeaa – onko nousu kestävällä pohjalla?

Erään vastauksen tähän kysymykseen antavat Euroopan kuluttajat. Tavalliset kansalaiset ovat tilastojen valossa kaikkein valveutuneimpia yhteiskunnan tilan indikaattoreita ja kuluttajien luottamus korreloi pörssikursseihin jopa voimakkaammin kuin teollisuuden ostopääliköiden käsitykset.

Alla olevasta graafista huomaamme, että Euroopan kuluttajien luottamus (musta käyrä) alkoi vahvistua jo viime maaliskuussa, samaan aikaan pörssikurssien (punainen käyrä, vasen asteikko) kanssa. Myös pörssilasku alkoi vuonna 2007 melko lailla samalla hetkellä kun kuluttajat havaitsivat talouden käänteen.

Mitä tästä hyötyy sijoittaja? Kansalaisten luottamus tulevaisuuteen ei varsinaisesti ennusta tai edellä pörssikursseja vaan liikkeet tapahtuvat enemmänkin samanaikaisesti. Eräässä suhteessa kansalaisten luottamusindikaattori on kuitenkin verraton apuväline. Kuluttajien mielialojen muutokset tapahtuvat hitaasti ja muutosprosessissa on suuri inertia, eikä kerran käyntiin lähtenyt muutos heti vaihda suuntaa. Juuri nyt voi esimerkiksi käyristä lukea, että kuluttajien mielestä kurssinousu on pysyvää. Kuluttajat ja kansa ovat monasti ennenkin olleet oikeassa. Voidaan perustellusti sanoa, että kyllä kansa tietää monasti analyytikkoa paremmin miten pörssikurssit kehittyvät.

Lähde: Suomen pankki, Suomen arvopaperipörssi

Mistä tämä tavallisen kuluttajan kiistaton ja ylivertainen valveutuneisuus johtuu. Sille voisi ajatella olevan seuraavia tekijöitä:

  • Pörssiosakkeita ja rahastoja ostavat kansalaiset ja kansalaisten mielialalla on välitön vaikutus siihen, onko pörssissä enemmän ostajia vaiko myyjiä. Monet päätökset siis tapahtuvat tavallisten kansalaisten toimesta.
  • Kansalaisten mieliala konsolidoi monia näkökulmia ja mielipiteitä yhdeksi luottamusluvuksi. Yksittäisen analyytikon on joskus vaikea voittaa tätä koottua viisautta.

Related Posts