Makrotalouskatsaus: Nyt on aika nauttia – merkit paremmasta ovat ilmassa

Makrotalouskatsaus elokuu /2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

Source: http://www.ism.ws

Laman pohja on pääosin ohitettu ja nyt suunnataan katsetta tulevaan nousuun. Nyt on sijoittajan aika nauttia – hellettä ja kauniita kesäpäiviä on vain rajoitetusti – niistä kannattaa nauttia. Tänä vuonna on sijoittajan kesä.

Sentimentti-indikaattorit

Kaikki suhdannelaitokset (IFO, JP-Morgan (yllä), ISM, OECD) näkevät odotuksissa kuukaudesta toiseen tapahtuvaa paranemista. Ostopääliköt ovat jo monin paikoin niin positiivisia, että laman voi syksyllä odottaa väistyvän ainakin kauko-idästä ja kenties jopa joistain kehittyneistä talouksista.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on Euroalueella kasvussa eivätkä USA:n luvut ole enää aivan niin synykät kuin jokin aika sitten. Työttömyys kuitenkin pahenee eikä tavallinen kuluttaja heti huomaa makrotaloudellista muutosta.

Korkomarkkinat

Korkokäyrä indikoi kaikille merkittäville markkina-alueille viimeistään vuoden kuluttua alkavaa talouden kasvua. Korkokäyrä ennakoi, jos tarkkoja ollaan, keskuspankkien toimia ja nyt korkomarkkinat odottavat että keskuspankit alkavat nousevan inflaation paineessa vuoden kuluttua kiristää korkoruuvia. Sijoittajan kannalta tämä tarkoittanee sitä, että seuraavan vuoden aikana taloudellista tulosta voi tehdä muilla sijoitusmuodoilla kuin talletuksilla.

Reaalitalous

Teollisuustuotanto on useimmissa maissa elpynyt kevään pohjalukemista, vaikka vielä ollaan alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Ainoastaan Kiinassa, Intiassa ja Singaporessa tuotanto on suurempaa kuin viime vuonna ja näiden maiden taloudet kasvavat jo ripeää vauhtia.

IMF ennakoi hidasta toipumista lamasta – muut suhdannelaitokset ovat yleisesti ottaen positiivisempia. Yleisesti ottaen USA:n taloutta seuraavat instituutiot ennustavat hidasta toipumista ja muita talouksia enemmän seuraavat näkevät toiveita nopeasta toipumisesta. Mutta myös IMF on alkanut puhua valtion taholta tapahtuvien elvyttävien toimien vähittäisestä poistamisesta. Korkotason nostamisen tarpeellisuudesta aletaan todennäköisesti keskustella vasta sitten kun kasvu on jo kunnolla käynnissä.

Pankkien väliseen luottamukseen liittyvä kriisi väistyi pari kuukautta sitten. USA:ssa kasvavat nyt sekä vanhojen että uusien asuntojen myynnit ja asuntokriisikin alkaa vähitellen siirtyä historiaan. Autoja ja kestokulutustavaroita hankitaan harkiten, mutta myös niiden suunta on kohti parempaa.

Sijoitusmarkkinat

Yritysten liikevaihto laski heinäkuun osavuotiskatsauksessa samassa suhteessa kuin BKT – siis aivan ennakoidulla tavalla. Positiivisen yllätyksen muodostivat yitysten tulokset – ne olivat ennakoitua hieman paremmat. Yhteiskunnan dynaamisuus on kasvanut, sillä yritykset ovat ilahduttavan nopeasti kyenneet sopeuttamaan toimintansa laajuuden laskeneeseen liikevaihtoon. Yritysten tuloksissa näimme kuitenkin pohjalukemat heinäkuussa – loppusyksy tuo vähitellen paranevia aikoja.

Korkomarkkinat eivät tällä hetkellä ime sijoituksia – muut sijoituskohteet ovat tässä suhdannevaiheessa parempia.

Makrotalouskatsaus elokuu /2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

Source: http://www.ism.ws

Laman pohja on pääosin ohitettu ja nyt suunnataan katsetta tulevaan nousuun. Nyt on sijoittajan aika nauttia – hellettä ja kauniita kesäpäiviä on vain rajoitetusti – niistä kannattaa nauttia. Tänä vuonna on sijoittajan kesä.

Sentimentti-indikaattorit

Kaikki suhdannelaitokset (IFO, JP-Morgan (yllä), ISM, OECD) näkevät odotuksissa kuukaudesta toiseen tapahtuvaa paranemista. Ostopääliköt ovat jo monin paikoin niin positiivisia, että laman voi syksyllä odottaa väistyvän ainakin kauko-idästä ja kenties jopa joistain kehittyneistä talouksista.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on Euroalueella kasvussa eivätkä USA:n luvut ole enää aivan niin synykät kuin jokin aika sitten. Työttömyys kuitenkin pahenee eikä tavallinen kuluttaja heti huomaa makrotaloudellista muutosta.

Korkomarkkinat

Korkokäyrä indikoi kaikille merkittäville markkina-alueille viimeistään vuoden kuluttua alkavaa talouden kasvua. Korkokäyrä ennakoi, jos tarkkoja ollaan, keskuspankkien toimia ja nyt korkomarkkinat odottavat että keskuspankit alkavat nousevan inflaation paineessa vuoden kuluttua kiristää korkoruuvia. Sijoittajan kannalta tämä tarkoittanee sitä, että seuraavan vuoden aikana taloudellista tulosta voi tehdä muilla sijoitusmuodoilla kuin talletuksilla.

Reaalitalous

Teollisuustuotanto on useimmissa maissa elpynyt kevään pohjalukemista, vaikka vielä ollaan alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Ainoastaan Kiinassa, Intiassa ja Singaporessa tuotanto on suurempaa kuin viime vuonna ja näiden maiden taloudet kasvavat jo ripeää vauhtia.

IMF ennakoi hidasta toipumista lamasta – muut suhdannelaitokset ovat yleisesti ottaen positiivisempia. Yleisesti ottaen USA:n taloutta seuraavat instituutiot ennustavat hidasta toipumista ja muita talouksia enemmän seuraavat näkevät toiveita nopeasta toipumisesta. Mutta myös IMF on alkanut puhua valtion taholta tapahtuvien elvyttävien toimien vähittäisestä poistamisesta. Korkotason nostamisen tarpeellisuudesta aletaan todennäköisesti keskustella vasta sitten kun kasvu on jo kunnolla käynnissä.

Pankkien väliseen luottamukseen liittyvä kriisi väistyi pari kuukautta sitten. USA:ssa kasvavat nyt sekä vanhojen että uusien asuntojen myynnit ja asuntokriisikin alkaa vähitellen siirtyä historiaan. Autoja ja kestokulutustavaroita hankitaan harkiten, mutta myös niiden suunta on kohti parempaa.

Sijoitusmarkkinat

Yritysten liikevaihto laski heinäkuun osavuotiskatsauksessa samassa suhteessa kuin BKT – siis aivan ennakoidulla tavalla. Positiivisen yllätyksen muodostivat yitysten tulokset – ne olivat ennakoitua hieman paremmat. Yhteiskunnan dynaamisuus on kasvanut, sillä yritykset ovat ilahduttavan nopeasti kyenneet sopeuttamaan toimintansa laajuuden laskeneeseen liikevaihtoon. Yritysten tuloksissa näimme kuitenkin pohjalukemat heinäkuussa – loppusyksy tuo vähitellen paranevia aikoja.

Korkomarkkinat eivät tällä hetkellä ime sijoituksia – muut sijoituskohteet ovat tässä suhdannevaiheessa parempia.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija