Härillä pohjoismaisille markkinoille

Olen tilannut, aluksia ainakin kokeeksi, Taurus Capital Ltd tarjoamaa osakevalintamenetelmään, jonka kohteena Pohjoismaiden markkinoiden osakkeet. http://www.taurus-capital.fi/ Pohjoismaiset osakemarkkinat eivät ole toteutuneen siinä laajuudessa kuin mitä juhlapuheissa on esitetty – ei ainakaan yksityissijoittajalle.

Olen tilannut, aluksia ainakin kokeeksi, Taurus Capital Ltd tarjoamaa osakevalintamenetelmään, jonka kohteena Pohjoismaiden markkinoiden osakkeet. http://www.taurus-capital.fi/ Pohjoismaiset osakemarkkinat eivät ole toteutuneen siinä laajuudessa kuin mitä juhlapuheissa on esitetty – ei ainakaan yksityissijoittajalle. Toisaalta juhlapuheiden mukaiset tuhannen osakkeet markkinat tarjoavat olisivat toki paljon parempi kohde kuin Helsingin 150 osaketta. Ongelmina pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittamisessa koen tietojen hankalan saatavuuden. Toki tietoa on, mutta epäyhtenäisesti, vaihtelevilla kielillä ja valuutoilla. Eräs kokemani ongelma on yhtiöiden sijoitussivujen löytäminen, jotta voisi tarkistaa mm. osingonmaksu-, yhtiökokous- ja osavuosikatsauspäivät. Tarkoitus on nyt testata Taurus Capitalin palvelua ja katsoa tuoko se ratkaisun kokemiini ongelmiin. Palvelun näyttö eli "track record" on varsin vakuuttava. Kuvassa alla on Taurus Indeksin kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2007, sekä referenssinä käytetyn Financial Times AW Nordic Equity growth indeksiä samalta ajalta. Taurus Indeksin keskimääräinen arvonnousu vuodessa on noin 35 %. 

Tauruksen palvelu periaatteessa listaa pohjoismaiset pörssiyritykset kahden yksinkertaisen kriteerin avulla: Hyvä yritys: hyvä tulos suhteessa pääomaan Halpa hinta: hyvä tulos suhteessa kokonaishintaan Tässä ote Tauruksen sivuilta miten listaus toteutetaan: ”Taurus Capital on kehittänyt neljälle Pohjoismaiselle pörssille (Helsinki, Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma) osakevalintamenetelmän, joka hakee näiden pörssien parhaat osakkeet. Mallin avulla pörssien osakkeet asetetaan päivittäin paremmuusjärjestykseen yhtiöiden viimeisten talouslukujen ja edellisen pörssipäivän päätöskurssien perusteella. Yhtiöt joiden osakkeiden nousupotentiaali on suurin, asettuvat listan kärkeen.”

Related Posts