Arvosijoittaja ostaa halpaa

Sijoittaminen

Arvosijoittajat valitsevat pörssiarvoltaan edullisia osakkeita. Yrityksen -tulosta, -liiketulosta, -kassavirtaa, -liikevaihtoa ja/tai -kirja-arvoa verrataan yrityksen pörssiarvoon ja näistä lasketaan tunnuslukuja kuten:

  • liikevaihdon suhde pörssiarvoon (S/P %)         (Sales per Price)
  • liikevoiton suhde yritysarvoon (EBIT/EV %)   (EBIT per  Enterprise Value)
  • tulokssen suhde pörssiarvoon (E/P %)              (Earnings per Price)
  • kassavirran suhde pörssiarvoon (CF/p %)        Cash Flow per Price
  • henkilöstön lukumäärän suhde pörssiarvoon (HC/P %)       (Head Count per Price)
  • kirja-arvon suhde pörssiarvoon (B/P %)          (Book per Price)

Arvosijoittaja sijoittaa yrityksiin, jotka saavat hyvän arvon yhdellä tai useammalla näistä mittareista.

Arvosijoittajan tunnusluvut löytyvät piksun analyysit osiosta

Arvosijoittajan tarvitsemat tunnusluvut on laskettu valmiiksi piksun ANALYYSIT -> ARVOSTUSKERTOIMIA sivulle. Luetteloa on helppo käyttää. Mitä vihreämpi on luku, sen edullisempi kyseinen yritys on suhteessa muihin yrityksiin. Ja mitä punaisempi on luku, sen kalliimpi yritys on suhteessa muihin yrityksiin.

Tunnusluvuista on kaksi versiota niinsanottu forfard looking (f) ja toteutuneen tilinpäätöksen perusteella lasketut. Forward looking lukujen kohdalla on käytetty ennustetta tulevasta kehityksestä kun taas toteutuneet luvut ovat puhtaan matemaattinen laskelma toteutuneesta.

Yritykset voi piksun palvelussa järjestää kunkin tunnusluvun mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tämä helpottaa valintaa.

Arvosijoittamisen ohella on muita sijoitustyylejä

Arvosijoittaminen on yksi sijoitustyyli monien muiden joukossa. Muita matemaattiseen analyysiin perustuvia sijoitustyylejä ovat esimerkiksi:

  • kasvusijoittaminen joka etsii liikevaihtoaan ja/tai tulosta kasvattavia yrityksiä
  • riskiarvioon perustuva sijoittaminen, joka etsii volatiilisuudeltaan vakaita, vähän velkaantuneita ja liiketoiminnaltaan vakaasti kehittyviä yrityksiä ja vivuttaa sitten velan/osakepainon avulla tuoton haluamalleen tasolle
  • etc….

Kuvan lähde:  Pixabay /Basimmiller

 

Related Posts