Berkshire Hathaway ja pysyvä kilpailuetu

Yksi ja ehkä tärkein kriteeri Berkshiren liikteoiminnassa on löytää yrityksiä, jotka pystyvät ylläpitämään itse itseään ja toimimaan kaikissa markkinaympäristöissä. Tällöin puhutaan pysyvästä kilpailuedusta. Pysyvän kilpailuedun omaava yritys tuottaa korkoa korolle ilmiön myötä vuosikymmenien aikana paljon enemmän rahaa kuin yritykset, jotka joutuvat kilpailemaan verisesti muiden yritysten kanssa markkinoista. Pysyvän kilpailuedun omaava yritys ei myöskään joudu rahoittamaan toimintaansa lainaamalla rahaa, koska silloin se joutuisi myös luopumaan jossain määrin korkoa korolle ilmiön hyödyistä. Mitä pidempään tällaista yritystä pystyy omistamaan sitä enemmän rahaa tätä kautta tekee.

Berkshire Hathaway eli Warren Buffett ja Charles Munger ovat identifoineet kolme eri liiketoimintamallia, joita pysyvän kilpailuedun omaavat yritykset käyttävät ja joihin Berkshire sijoittaa.

 1. Yritykset, jotka myyvät ainutlaatuisia tuotteita.

 2. Yritykset, jotka tarjoavat ainutlaatuisia palveluita.

 3. Yritykset, jotka ostavat ja myyvät halvalla tuotteita tai palveluita joita ihmiset jatkuvasti käyttävät.

Käytännössä ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yritykset, jotka myyvät kuluttajatuotteita, jotka jokainen ihminen tunnistaa omilla markkina-alueillaan. Nämä ovat yrityksiä joiden brändit mahdollistavat suurempien hintojen pyytämisen asiakkailta. Samalla brändit lisäävät kappalemääräistä myyntiä. Tämän lisäksi tuotteiden tai tuotantoprosessien kehittämiseen ei tarvitse tuhlata suuria määriä resursseja. Niiden muuttaminen pikemminkin aiheuttaisi katastrofin. Tähän ryhmään kuuluvat Berkshiren omistuksista mm. Coca Cola ja Procter & Gamble.

Ainutlaatuisia palveluita myyvät yritykset ovat ennen kaikkea niitä, jotka eivät ole riippuvaisia yksittäisistä henkilöistä. Nämä yritykset voivat myydä palveluitaan hyvään hintaan ja niiden ei myöskään tarvitse kuluttaa juurikaan resursseja uusien palveluiden kehittämiseen. Nämä palvelut voivat koskea joko kuluttajia tai suurempia instansseja, kuten valtioita. Palvelut voivat tuottaa suurempia katteita kuin kulutustuotteita tuottavat yritykset. Tähän ryhmään kuuluvat Berkshiren omistuksista mm. Moody´s ja American Express.

Halvalla palveluita ja tuotteita ostavat yritykset, jotka myyvät tuotteitaan halvalla voivat myös omata pysyvän kilpailuedun. Näissä tapauksessa panostetaan erityisesti myytyjen tuotteiden määrään kuin laatuun. Ainoastaan myyntimäärien avulla voidaan tällaisissa tapauksissa kasvattaa katteita. Käytännössä tällaiset yritykset myyvät lähinnä kuluttajille tuotteitaan ja palveluitaan. Näistä kolmesta liiketoimintamallista tämä viimeinen on haastavin mitä tulee pysyvän kilpailuedun hahmottamiseen. Hahmottamisen lisäksi kilpailuedun säilyttäminen on vaikeinta. Tähän ryhmään kuuluvat Berkshiren omistuksista mm. Wal-mart ja Nebraska Furniture Mart.

Pysyvyys on avainsana asioiden hahmottamiseen. Pysyvää kilpailuetua omaavia yrityksiä etsiessä on tehtävä muutamia kysymyksiä ja etsiä niihin myönteiset vastaukset. Tässä muutama selvitettävä kysymys:

 • Onko yrityksellä ollut jatkuvasti paremmat katteet kuin kilpailijoillaan?

 • Selviääkö yritys liiketoiminnastaan laittamatta jatkuvasti suuria summia tuotekehitykseen?

 • Kasvavatko yrityksen tulos ja kassavirta jatkuvasti?

 • Pystyykö yritys jatkuvasti kasvamaan ilman lainattua rahaa tai rahoituksen hakemista osakkeenomistajilta?

Kun puhutaan pysyvyydestä niin silloin puhutaan pidemmistä aikaväleistä. Berkshiren aikaväleistä, kun on kyse niin ikuisuus on paras mahdollinen vaihtoehto. Tilinpäätöksiä tutkiessa yleisin aikaväli, jota Berkshire käyttää on kymmenen vuotta. Vuosikymmenen aikana voi yritykset joutuvat todennäköisesti kärsimään ainakin yhdestä taantumasta, mutta todennäköisesti useammasta. Pelkästään yrityksen hyviä vuosia tutkimalla ei päästä lopputulokseen, jossa johtopäätöksiä kilpailuedun pysyvyydestä voitaisiin tehdä. Huonoina vuosina pysyvä kilpailuetu korostuu entisestään.

Mistä tunnistaa pysyvän kilpailuedun omaavat yritykset? Käytännössä paras tapa on tutkia yritysten tilinpäätöstietoja pidemmältä ajalta. Tämä vaatii suhteellisen paljon työtä, mutta sen seurauksena tuloksetkin ovat hyviä. Seuraavassa muutamia tunnusmerkkejä siitä mitä asioita Berkshire painottaa sijoituskohteissaan. Pankit ja rahoituslaitokset ovat jossain määrin poikkeuksia, joten niihin pätevät hieman eri säännöt. Esimerkiksi Berkshirelle pankeissa on tärkeämpää vakavaraisuus kuin suuret katteet, koska tämä tarkoittaa yleensä sitä, että suuret katteet omaavat pankit ovat ottaneet keskimäärin suurempia riskejä. Seuraavassa muutamia tunnusmerkkejä joita seurata tilinpäätöstiedoista:

 • Yrityksen katteet ovat jatkuvasti suuremmat kuin kilpailijoilla. Tämä vaatii siis myös kilpailijoiden tilinpäätöstietojen tarkistamista. Katteiden pitäisi olla jatkuvasti 20%:in luokkaa tai enemmän. Joskus katteet voivat myös olla 10-20%:in välissä. Alle 10%:in katteet merkitsevät sitä ettei yrityksellä ole pysyvää kilpailuetua.

 • Yrityksen osakekohtainen tulos on jatkuvassa kasvutrendissä. Aikaväli, jota Berkshire tutkii on tavallisesti 10 vuotta. Yksittäisinä vuosina voidaan myös nähdä osakekohtaisten tulosten laskua, mutta 10:ssä vuodessa osakekohtaisen tuloksen kasvun pitää olla merkittävä.

 • Yrityksen käteisvarojen pitää osoittaa selkeää kasvua pidemmällä aikavälillä ilman osakeanteja, omaisuuden myymistä tai rahan lainaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä ettei yrityksellä ole juurikaan velkaa. Käteisvarojen kasvun sijaan yritys voi myös lunastaa markkinoilta omia osakkeitaan. Mikäli käteisvarat eivät ole kasvaneet, tulee yrityksen hallussa olevien omien osakkeiden määrän kasvaa. Toinen vaihtoehto on se, että markkinoilta hankitut osakkeet on mitätöity. Tästä asiasta löytyy varmasti todisteita tilinpäätöstiedoista.

 • Yrityksen oman pääoman tuotto on ollut korkea (yli 20%) pitkällä aikavälillä. Korkea oman pääoman tuotto ei pelkästään riitä. Se on myös pitänyt saada aikaan velkaantumatta. Liian korkea oman pääoman tuotto, kuten myös liiketoiminnan korkeat katteet voivat tarkoittaa sitä, että pysyvä kilpailuetu voi olla vaarassa. Suuri oman pääoman tuotto voi houkutella lisää kilpailijoita. Tämä riippuu mm. siitä kuinka vaikeaa jotakin liiketoimintaa on käynnistää.

Koko kirjoituksen voisi tiivistää yhteen lauseeseen: Liiketoiminnan tuottama kassavirta on kuningas.

Lisää tietoa siitä kuinka Buffett ja Munger tarkastelevat pysyvää kilpailuetua löytyy mm. Mary Buffettin ja David Clarkin kirjasta: Warren Buffett and the interpretation of financial statements.

– Tommi T

One thought on “Berkshire Hathaway ja pysyvä kilpailuetu

 1. Pysyvä kilpailuetu kiven alla

  Hyvä tiivistelmä.

  Pysyvää kilpailuetua on vaikea saavuttaa avoimessa taloudessa, johon liki koko maailma jo kuuluu. Brandit eivät ole ikuisia, enkä itse ainakaan ole järin kiinnostunut korkean brandien yhtiöistä, jos se on niiden ansaintalogiikan ydin, koska en itse anna kuluttajana pirunkaan arvoa pelkälle brandille. Moni muukin saattaa havahtua, ettei mielikuvasta kannata  maksaa.

  Halpamyyntyhtiöt ovat minun makuuni, mutta kilpailu on alalla toki kovaa. Wal-Mart on pärjännyt, mutta muut ketjut kauhovat samassa kaukalossa. Tämän tyypin yrityksinä minulla on ruotsalaisia Hennes&Mauritzia ja Byggmaxia. Kilpailu on kovaa, mutta niillä on oma selkeä niche, joka on kantanut vuosia, ja luotan niin käyvän jatkossakin. Halpa hinta ei rapaudu kuten brandi, mutta halpamarkkinalla heiluu kyllä aina kyynärpäitä jokaisen suuhun.

  Heikki

Comments are closed.

Related Posts