EBIT/EV tunnusluku kertoo yrityksen kyvyn selvitä nousevista rahoituskuluista

Sijoittaminen

Liikevoitto/yritysarvo (EBIT/EV %) tunnusluku suhteuttaa yrityksen liikevoiton velkojen ja oman pääoman yhteismäärään.  Yli 10% EBIT/EV voitto (kuvan yritykset) takaa että yritys on vakaa vaikka korot nousisivat vielä merkittävästi.

Liikevoitto/yritysarvo (EBIT/EV %) tunnusluvun merkitys korostuu kun korot nousevat. Matalien korkojen aikana on järkevää keskittyä liikevaihtoaan kasvattaviin kasvuyrityksiin. Kasvuun tarvittavat investoinnit tai yritysostot rahoitetaan monasti edullisella velkarahalla. Velka jää taseeseen ja voi rasittaa yrityksen tuloksentekokykyä sitten kun korot nousevat.

Yli 10% EBIT/EV voitto kuitenkin takaa kaikissa olosuhteissa sen, että yrityksen tuloksentekokyky riittää kattamaan rahoituskulujen merkittävänkin kasvun. Varovaiset sijoittajat ja velanantajat käyttävät usein juuri tätä tunnuslukua arvioidessaan yrityksen konkurssiriskiä.

EBIT/EV tunnusluku ei kuitenkaan kerro siitä onko yritys pörssissä yli vai aliarvostettu ja se asia täytyy arvioida erikseen.  Mutta EBIT/EV kertoo paljon yrityksen liiketoiminnan riskisyydestä.

Suomalaisten pörssiyritysten EBIT/EV (%) tunnusluvut löytyvät piksun ANALYYSIT->ARVOSTUSKERTOIMIA sivulta.

Related Posts