Eläkkeelle siirtyminen ei juurikaan vaikuta tulotasoon

Eläkkeelle siirtyvän toimeentulo laskee työssäoloaikaan verrattuna melko vähän. Kymmenen ensimmäisen eläkevuoden aikana toimeentulo jää hitaasti jälkeen koko väestön kehityksestä, mutta reaalisesti se silti nousee.

Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten kymmenen eläkevuoden aikana (Lähde: kirjoitus YTP:ssä)

Eläketurvakeskuksen ekonomisti Juha Rantalan tutkimus ”Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana” julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 1999 eläkkeelle siirtyneiden toimeentuloa vuosina 1997–2008. Vastaavaa seurantaa toimeentulon kehityksestä ei aiemmin ole tehty.

Analyysin perusteella euromääräinen toimeentulo ei muuttunut merkittävästi eläkkeelle siirryttäessä eikä myöskään ensimmäisten kymmenen eläkevuoden aikana. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä toimeentulo hieman laski, mutta kymmenen ensimmäisen eläkevuoden jälkeen se oli lähinnä eläkkeiden kohoamisen myötä noussut takaisin eläkettä edeltävälle tasolle.

Eläkkeelle siirtyvän muut tulot ja perhetilanne selittävät toimeentulon muutoksen vähäisyyttä. Toimeentuloa on arvioitu kokonaisuutena, johon vaikuttavat omien tulojen lisäksi myös perheenjäsenten tulot ja perherakenne. Vaikka toimeentulon kannalta oma eläke on eläkkeelle siir-tyneen tärkein tulolaji, lähes puolet tulee muuta kautta. Erityisen suuri merkitys on puolison tai muiden perheen jäsenten tuloilla ja omaisuustuloilla. Myös progressiivinen verotus vaimentaa eläkkeelle siirtymisen aiheuttamia tulomuutoksia.

Eläkkeellä tuloerot kaventuvat ja pienituloisten toimeentulo paranee

Eläkkeelle siirryttäessä tuloerot kaventuvat ja pienituloisten toimeentulo jopa hieman paranee. Tuloerot kaventuvat, koska hyvä- ja keskituloisten toimeentulo keskimäärin laskee ja pienituloisten, kuten työttömien, toimeentulo hieman nousee eläkkeelle siirryttäessä.

Juha Rantalan mukaan eläkeajan toimeentuloerot heijastavat pääosin työiässä syntyneitä eroja. Eläkeajan toimeentulon kannalta ongelmana on pienituloisuuden periytyminen eläkettä edeltävältä ajalta. Kaikista ryhmistä heikoimmassa asemassa ovat yksin asuvat, joiden toimeentulo on noin neljänneksen keskimääräistä matalampi. Parhaiten tulevat toimeen työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneet.

”On huomattava, että tuloksissa kuvataan eläkkeelle siirtyneiden toimeentuloa kymmenen ensimmäisen eläkevuoden aikana. Tätä pitempään eläkkeellä olleiden tilanne on erilainen ja luultavasti heikompi, kun esimerkiksi yksin asuminen yleistyy tai erilaisten hoivapalvelujen tarve kasvaa”, Rantala arvioi.

 

Related Posts