Eläkkeensaajat vastustaa työntekijän osuuden turvaamista eläkeläisten kustannuksella

Suomalainen sosiaaliturva (eläkkeet 26 Mrd€, työttömyyden tukeminen noin 2,7 Mrd€,..) muodostavat merkittävimmän osan siitä 60% veroluonteisten kulujen asteesta, joka suomalaista työntekijää rasittaa.  

ETLA on esittänyt dokumentissaaan "eväitä uudelle hallitukselle", että sosiaalisten tulonsiirtojen indeksitarkistukset voisi eduskuntavaalien jälkeen jäädyttää neljäksi vuodeksi. Työntekijät voisivat tällöin pitää 40% tekemänsä työn lisäarvosta. Työntekijöiden noin 40% osuutta ei ETLA:n mallissa tarvitsisi veronkorotuksilla supistaa. Välttämättömät säästöt tehtäisiin menopuolelta. Työntekijän osuuden turvaamista ja sosiaalisten tulonsiirtojen korotuksista pidättäytymistä on kannattanut myös kauppa- ja teollisuusministeri Jan Vapaavuori.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vastustaa jyrkästi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vastustaa jyrkästi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn esittämää ajatusta siitä, että sosiaaliturvan indeksitarkistukset voisi eduskuntavaalien jälkeen jäädyttää neljäksi vuodeksi.

– Suomea ei todellakaan nosteta suosta sillä, että ostovoima tapetaan tyystin muun muassa maamme pienituloisimmilta eläkkeensaajilta, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellsten. Yksityisen sektorin työeläkeindeksin jäädyttämisellä ei ole vaikutusta valtiontalouteen mitenkään muuten kuin heikentävästi työeläkettä saavien ostovoiman ja verotulojemme vähetessä. ETLAn paperissaan tekemä esitys, että ”juustohöylä” voidaan ongelmitta ulottaa myös maassamme maksettaviin eläke-etuuksiin, on pöyristyttävä. Se kuvaa myös ETLAn totaalista vieraantumista maamme pienituloisten arjesta.– Tilastokeskuksen joulukuussa julkaiseman ennakkotiedon mukaan oli maassamme 690 000 pienituloista vuonna 2013, nousua edellisvuoteen verrattuna oli 55 000. Sosioekonomisista ryhmistä ylivoimaisesti suurin pienituloisten joukko löytyy maamme eläkkeensaajista. Voi vain kuvitella mikä olisi heidän kohtalonsa, mikäli seuraavan hallitusohjelman kirjoittajat ETLAa kuuntelevat tässä asiassa, jatkaa puheenjohtaja Hellsten.

Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että jo viime vuoden vaihteessa tehty indeksijäädytys on maamme seuraavan hallituksen toimesta oikaistava.

– Jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä. Edellytämme, että ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus korjaa tämän jo tehdyn vääryyden, päättää Matti Hellsten.

Related Posts