Suomalaiset innostuivat rahastosijoittamisesta, uutta pääomaa 83% viimevuotista enemmän

Finanssalan keskusliitto on julkaissut vuotta 2014 luotaavan markkinakatsauksen. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti lähes 8,6 miljardia euroa uutta pääomaa. Se on peräti 83 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin 5,2 miljardilla eurolla. Joulukuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 85,1 miljardiin euroon.

Suomalainen rahastoliiketoiminta supistui

Vuonna 2014 nähtiin pohjoismaisten rahastojen sulautumisia, joiden vaikutuksesta Suomeen rekisteröity rahastopääoma supistui. Suomen Pankin marraskuun lopun tilastojen mukaan ruotsalaisten osuus Suomen rahastopääomasta oli noin 16 prosenttia.

Pitkän koron rahastot olivat suomalaisten suosiossa

Vuonna 2014 eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin vuoden aikana nettomääräisesti 4,6 miljardia euroa. Huolimatta matalista lähtötasoista pitkät korot jatkoivat laskuaan vuo¬den aikana, mikä näkyi positiivisena arvonmuutoksena pitkän koron rahastoissa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin vuoden aikana 2,6 miljardia euroa ja osakerahastoihin 1,1 miljardia euroa. Osakerahastojen arvo nousi vuoden aikana jopa 2,9 miljardilla eurolla osakekurssien voimakkaan nousun siivittämänä.

milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.2014
Osakerahastot
1 124
31 664
Yhdistelmärahastot
2 571
12 790
Pitkän koron rahastot
4 622
26 433
Lyhyen koron rahastot
7
12 440
Vaihtoehtoiset rahastot
229
1 733
Yhteensä
8 553
85 060

Suomalaiset osasivat sijoittaa parhaiten tuottaneisiin amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,3 miljardia euroa, kertyi Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin. Näistä rahastoista saatiin myös paras vuosituotto, joka oli keskimäärin 24,2 prosenttia. Hyviin euromääräisiin tuottoihin vaikutti myös euron heikentyminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2014 oli jälleen erinomainen vuosi rahastosijoittajalle. Osakekurssien voimakas nousu kasvatti osakesijoitusten arvoa ja tuotot ylsivät parhaimmillaan kymmeniin prosentteihin. Vuoteen mahtui paljon yllätyksiä, kuten Ukrainan kriisi ja öljyn hinnan romahdus. Yllättävää oli myös pitkien korkojen voimakas lasku, joka puolestaan pelasti korkosijoittajan vuoden”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
-517
4 264
4,3 %
Pohjoismaat
106
2 953
6,6 %
Eurooppa
-72
5 502
4,3 %
Pohjois-Amerikka
1 280
4 958
24,2 %
Japani
145
688
7,3 %
Tyynenmeren alue
10
217
11,1 %
Kehittyvät markkinat
-363
5 325
8,0 %
Maailma
552
6 700
14,6 %
Toimialarahastot
-18
1 056
19,6 %
Yhteensä
1 124
31 664
 

 

Pitkän koron rahastoista parhaiten uutta pääomaa saivat yrityslainat

Viime vuonna pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 1,9 miljardia euroa. Myös euroalueen ulkopuolisten luokiteltujen yrityslainojen suosio oli korkea, ja rahastot keräsivät yhteensä 1,5 miljardia euroa uusia sijoituksia. Viime vuosina eurooppalaiset suuryritykset ovat hankkineet yhä suuremman osan ulkoisesta rahoituksestaan joukkovelkakirjamarkkinoilta, kun sääntely on kiristänyt pankkien luotonantoa. Sijoituskohteita on näin ollut tarjolla runsaasti.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista vuonna 2014 parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 10,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mitta¬rilla parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika¬jänteellä oli 4,1.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
351
5 747
10,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR
1 902
10 576
6,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
146
2 566
3,9 %
Valtioriski maailma
-41
207
5,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma
1 517
3 418
5,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
268
1 669
3,0 %
Kehittyvät markkinat
479
2 249
6,4 %
Yhteensä
4 622
26 433
 

 

Related Posts