Ensimmäinen Bernanken kirja

1:1 Alussa markkinat olivat vapaat. Ne loivat nousut ja laskut, ja keskuspankki Federal Reserven vimma liikkui syklien yllä.

1:2 Fed sanoi: "Tulkoon likviditeetti!" Ja niin Fed laski rahan hinnan nollaan, kasvatti taseensa nelinkertaiseksi, osti kolmanneksen US Treasuryn markkinasta, ja Fed näki, että niin oli hyvä.

1:3 Ja seitsemäntoistasataa päivää piti Federal Reserve lyhyet korot nollassa ja näännytti rahanlainaajilta näiden voitot.

1:4 Halpa raha teki kaikki maan osakkeet, hyvät ja huonot, houkuttelevaksi ihmisille. Ja niin osakemarkkinat nousivat 100% joulukuun 2008 alkaen tuoden iloa kaikille niitä omistaville sijoittajille.

1:5 Ja kun paimenet ihmettelivät aiempia taantumia ja nousuja, he ymmärsivät että osakemarkkinoiden nousu ei voinut johtua täysin yhtiöiden voitoista, tuotannon noususta, korkotasosta tai inflaatiosta kuten aikaisemmin. 

1:6 Ja tapahtui niinä päivinä, että osakemarkkinoiden nousu ylitti yritysten tuotot. Ja neljänsadan päivän ajan P/E -kertoimet nousivat. Paimenet ihmettelivät ja sanoivat: "Katso! Korkeampi voima liikuttaa markkinaa."

1:7 Kylän vanhimmat pyysivät nähtäväkseen osakemarkkinoiden arvostukset ja arvelivat, että paimenet olivat menettäneet järkensä.

1:8 Ja niin vanhimmat esittivät kuvaajan, jossa oli S&P 500:n P/E -lukemat vuodelta yhdenskäntoista sataa ja kaksikymmentä yksi. He sanoivat: "Totisesti, vaikka kertoimet ovat nousseet, ne ovat pitkän ajan keskiarvossaan."

 

2:1 Keisari Barack Hussein Obaman II:n viidentenä valtavuotena, siihen aikaan kun Ben Bernanke oli Federal Reserven ylipappina, USA:n talouden Neljä Pilaria kasvoivat. Silloin USA selvisi kotitalouksien lainakannan pienenemisestä, korkeammista veroista, nousevasta öljyn hinnasta ja budjettivajeista.

2:2 Niinä päivinä myös roomalaisten, iberialaisten, saksien ja frankien tuotanto nousi.

2:3 Ja myös itäisissä maissa olosuhteet olivat stabiloitumassa.

 

3:1 Ylipappi Bernanken kirjeessä keisari Obamalle sanotaan: "Katsottuani aiempia syklejä totean, että olosuhteet ovat yhä liian heikot korkotason nostamiselle." Ja niin Fed piti rahan hinnan alhaalla, alle 1% tasolla, vielä usean vuoden.

3:2 Kylän vanhimmat huomasivat, että USA:n talouden vaatimaton toipuminen lepäsi yksinomaan matalan korkotason harteilla. 

4:1 Ja Fedin tase oli kasvanut $900 miljardista $3600 miljardiin, ja Bernanke näki että niin oli hyvä. 

4:2 Keisari Obama näki valtakuntansa velan ja ihmisten hädän. Hän huomasi, että kansa voi pahoin ja ettei kansalla ole näkyä. Hän sanoi: "Siellä, missä kansalla ei ole näkyä, siellä valtiaat hukkuvat." 

4.3 Ja keisari Obama päätti siirtää ihmisten huomion toisaalle samoin hänen isänsä, isoisänsä, isoisoisänsä ja kaikkien aikaisempien hallitsijoiden oli tehtävän ja hän liitti maan uuteen sotaan, jotta ihmisillä olisi näky. 

 

5:1 Aamun sarastaessa paimenet kokoontuivat vuorelle. He erottivat jyvät akanoista ja tarkastelivat maailman tilannetta. Sinä päivänä ihmiset iloitsivat 10% tuotostaan osakemarkkinoillaan. 

5:2 Seuraavana päivänä USA iski Lähi-Itään. Ja kun sota levisi naapurimaihin, markkinat romahtivat, öljyn hinta nousi ja työttömyys paheni. Ihmiset epäilivät että Fed on heidät hylännyt. Ihmiset tulivat sairaiksi ja heistä tuli tautien ja pahojen henkien riivaamia.

5:3 Mutta Obama sanoi: "Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on sodittava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen." Niin hän lähti ja kiersi kaikkialle Lähi-Idässä, pommitti aavikkojen asukkaita ja karkotti vihollisia. 

5:4 Papit olivat hämmästyksissään hänen teoistaan. Hän johti kansaa niin kuin se, jolle oli annettu yksinvalta, ei niin kuin perustuslaissa oli keisarille annettu. Obama kielsi heitä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät tietoa.

5:5 Ja papit sanoivat: "Aika on tullut. Kääntykää osakeasalkkujanne kohden ja uskokaa. Ostakaa, pitäkää ja rukoilkaa, sillä tuoreen painorahan ja ylettömän likviditeetin valtakunta on tullut lähelle."

5:6 Mutta ihmiset olivat ylen määrin hämmästyksissään keisarinsa ja ylipappinsa toimista ja sanoivat: "Huonosti he ovat kaiken tehneet. Hinnat he saavat nousemaan, vapauden syöpymään ja keskiluokan köyhtymään."

 

www.jaakkosavolainen.fi

Related Posts