EU taksonomia on suurille yrityksille määritelty eettinen moraalikoodisto

Kevyttä Yhteiskunta

EU:n eettinen koodisto, taksonomia on suurille, yli 500 henkeä työllistäville, yrityksille tullut velvoite raportoida siitä, miten niiden eri liiketoiminnat täyttävät EU määrittelemät ympäristö- ja sosiaaliset- tavoitteet. Taksonomialla pyritään edistämään rahoittajien mielenkiinnon suuntaamista EU:n eettisen hyvyyden koodiston, EU taksonomian, mukaisiin hankkeisiin.

Yhteiskunnassa on aina ollut ihmisten tunteisiin ja moraalitunteeseen vetoavaa toimintaa. Näin erityisesti Jouluna. Autamme lähimpiämme ja haluamme olla hyväksi laajemminkin. Jotta tämän tyyppinen toiminta saadaan organisoiduksi ihmisiä yhdistäväksi toiminnaksi tarvitaan yhteinen moraalikoodisto. Juuri tässä asiassa EU taksonomia tulee avuksi. Se luo meille, ja erityisesti yrityksille, yhteistä moraalikoodistoa. Moraalikoodisto kertoo mikä on tavoiteltavaa ja lait taas kertovat mikä on väärin (mitä ei saa tehdä).

Suomen lainsäädäntö rakentuu itsekkyyden valjastamiseen yhteisen hyvän palvelukseen

Suomen lainsäädäntö rakentuu klassisen talousteorian mukaisesti. Yrityksen tavoite on osakeyhtiölain 5 pykälän mukaan ”tuottaa voittoa osakkeenomistajalle”. Muita tavoitteita ei saa olla ellei yhtiöjärjestys niin erikseen mainitse.  Yhtiö voi kyllä edistää muita tavoitteita, jos nämä muut tavoitteet ovat tehokkaimpia käytettävissä olevia keinoja tavoiteltaessa suurinta mahdollista voittoa osakkeenomistajille.

Yhtiön toiminnasta aiheutuu luonnollisesti haittaa ympäristölle ja jopa ihmisille. Näistä haitoista on määrätty haittaverot, joiden suuruus vastaa haittaa. Esimerkiksi tuotantoprosessissa syntyvälle hiilidioksidin määrälle pitäisi Suomen järjestelmässä olla haittavero, joka on saman suuruinen kaikille hiilidioksidia tuottaville ja vastaa sitä arvioitua pitkäaikaishaittaa, jonka hiilidioksidi aiheuttaa.

Jos järjestelmässä on asianmukaisen kokoiset haittaverot niin taloudellinen itsekäs kilpailu huolehtii siitä että yhteiskunta asettuu oikeaan optimiin. Tätä on klassinen talousteoria – itsekkyyden valjastamista yhteiseen hyvään ja kestävään ympäristöpolitiikkaan.

Moraalikoodisto, kuten EU taksonomia, auttaa parantamaan lainsäädäntöämme

Jos lainsäädäntö on oikein rakennettu ja yritysten aiheuttamista haitoista on oikeankokoiset tasapuoliset haittaverot niin yhteiskunta hakeutuu klassisen talousteorian mukaan optimiin. Tällöin EU- taksonomian kaltaisista häritsevistä tekijöistä on pelkkää haittaa. Ne ohjaavat toimintaa väärään optimiin.

Mutta lainsäädäntömme on kaikkea muuta kuin optimaalista. Meillä on tukia sinne ja tänne. On paljon energiaa kuluttavan teollisuuden tukea ja on räätälöityjä tukia sinne ja tänne. On (haitta)veroja siitä että tuottaa arvonlisää yhteiskunnalle ja on haittaveroa siitä että työllistää,…….   Kuka tahansa ymmärtää että tämä sotku ei voi mitenkään optimaalinen. Siksi EU taksonomian kaltaisilla yhteisesti sovituilla eettisillä päämäärillä on merkitystä – ne ohjaavat toimintaa johonkin suuntaan.

 

Lisää tietoa EU taksonomiasta:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/risk/articles/EU-taksonomia.html

https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/taksonomia-lisaa-byrokratiaa-mutta-ei-tuo-merkittavia-ilmastohyotyja

https://valtioneuvosto.fi/-//10616/valtioneuvosto-vastustaa-taksonomia-asetuksen-ilmastoa-koskevan-saadosehdotuksen-hyvaksymista

https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/financial-services/articles/eu-taksonomia-realisoitumassa.html

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/mika-ihmeen-eu-taksonomia-brysselin-toimistomme-vastaa

 

Kuvan lähde: pixabay

Related Posts