Euroalueen talous kasvaa Suomen Pankin mukaan ripeästi

Suomen Pankin talousennusteesta selviää, että maailmantalouden kasvu oli vuonna 2015 hitainta sitten finanssikriisivuoden 2009. Kasvun hidastuminen johtui nousevien talouksien vaikeuksista esimerkiksi Venäjän ja Brasilian talouksien ajauduttua syvään taantumaan. Vuosituhannen alussa kasvuihmeiksi nimetyistä ns. BRICS-maista (Brasialia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) ainoastaan Intian näkymät eivät ole heikentyneet.

Maailmantalouden kasvunäkymissä ei ole lähivuosina nähtävissä voimakasta kohenemista. Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvun odotetaan vuonna 2016 jäävän 2,8 prosenttiin, josta se ripeytyy 3,2 prosenttiin vuosina 2017–2018. Kasvun kiihtyminen kuvastaa taantumasta kärsivien nousevien talouksien toipumista.

Yhdysvaltoja ja EU22-aluetta koskevat ennusteet ovat aiempaa maltillisempia, mutta kasvu on niissä edelleen yli alueiden arvioidun potentiaalisen kasvuvauhdin. Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan runsaat 2 % lähivuosina. Kasvun kantavana voimana on yksityinen kulutus, jota tukee työllisyyden hyvä kehitys. Näkymiä varjostavat kansainvälisen kaupan hidastuminen, dollarin toteutuneen vahvistumisen vaikutukset vientiin sekä vaatimattomana pysyvä tuotannollisten investointien kasvu. EU22-alueella alhainen öljyn hinta ja rahapolitiikka tukevat kasvua. Talouden sisäiset perustekijät eivät ole muuttuneet, ja ne tukevat kasvua. Kasvu on lähivuosina aiempaa enemmän kotimaisen kysynnän varassa.

Kiinassa kasvun hidastuminen jatkui vuonna 2015. Negatiivisista markkinareaktioista huolimatta pitkän aikavälin kehitysnäkymissä ei ole ollut suuria muutoksia. Kasvun maltillinen hidastuminen jatkuu, ja talouden rakennemuutos etenee. Kasvuennuste vuosiksi 2016–2017 on ennallaan 6 prosentissa, josta se hidastuu 5 prosenttiin vuonna 2018. 

Nousevien talouksien heikkoa kehitystä selittää osin öljyn hinnan merkittävä lasku. Maailmantalouden kasvun hidastuminen sekä yleinen energiankäytön tehostuminen ovat vähentäneet öljyn kysyntää. Samalla öljyn tarjonta on jatkunut runsaana, kun investointien väheneminen vaikuttaa tuotantoon vasta jonkin ajan kuluttua. Myös rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella on ollut vaikutuksensa öljyn markkinahintojen heilahteluihin.

Maailmankaupan kasvu on ollut heikkoa jo lähes 10 vuotta. Lyhyellä aikavälillä tähän ovat vaikuttaneet EU:n sisäisen kaupan hiipuminen, Kiinan kasvun hidastuminen, kehittyneiden maiden investointien vaimeus ja raaka-aineiden hintojen mataluus. Kun teollisuustuotteiden osuus maailmankaupasta on supistumassa ja Kiinan sekä Keski- ja Itä-Euroopan integraation nopein vaihe takana, maailmankauppa ei lisäänny enää aiemmin koetulla voimalla suhteessa maailmantalouden kasvuun.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan