Euroalueen teollisuuden uudet tilaukset tukevassa nousussa

Eurostatin estimaatin mukaan euroalueen uudet teollisuustilaukset olivat elokuussa 2010 24.4% suuremmat kuin elokuussa 2009. Koko EU:n alueella kasvu oli 22.6%.

Voimakkain nousu nähtiin Tanskassa (+52.9%), Latviassa (49.7%) ja Virossa (38.4%). Heikoin tilanne oli Portugalissa (+9.2%) ja Isobritanniassa (+9.9%). Suomessa kasvu oli 24%. Huomionarvoista on että jos verrataan vuoteen 2005, Suomessa olemme vielä huomattavasti tätä alemmalla tasolla (indeksi 91.7), joka on huomattavasti koko EU:n arvoa (110.6) alempi.

Related Posts