Euroalueen teollisuuden uudet tilaukset tukevassa nousussa

Eurostatin estimaatin mukaan euroalueen uudet teollisuustilaukset olivat elokuussa 2010 24.4% suuremmat kuin elokuussa 2009. Koko EU:n alueella kasvu oli 22.6%.

Voimakkain nousu nähtiin Tanskassa (+52.9%), Latviassa (49.7%) ja Virossa (38.4%). Heikoin tilanne oli Portugalissa (+9.2%) ja Isobritanniassa (+9.9%). Suomessa kasvu oli 24%. Huomionarvoista on että jos verrataan vuoteen 2005, Suomessa olemme vielä huomattavasti tätä alemmalla tasolla (indeksi 91.7), joka on huomattavasti koko EU:n arvoa (110.6) alempi.

Related Posts

Lajittelematon

Neste ei kelpaa vielä

Neste kuuluu suomalaisten suosikkiosakkeisiin, mutta voimakkaasti syklisenä se ei ole helppo tapaus. Tuloskunto heittelee kuten yleensä energiasektorilla.

Biopolttoaineet ovat muuttaneet Nestettä, mutta eivät poistaneet sen suhdanneherkkyyttä.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com