Euroopan, Intian ja Kiinan osakerahastot saattavat olla seuraavia nousijoita

Sijoitussalkun maantieteellinen hajautus on osa ammattimaista salkunhoitoa ja siihen pääsee parhaiten rahastojen kautta. Mutta mihin kannattaa hajauttaa? Hyvää tukea päätökselle tarjoavat maantieeteellisten alueiden keskimääräiset tunnusluvut kuten esimerkiksi pörssin markkina-arvon suhde yritysten tulokseen, niin sanottu P/E arvo. Edullisissa maissa P/E on alle 14 ja kalliissa taas arvo ylittää tuon pitkän aikavälin keskiarvon.

Maakohtaisia tunnuslukuja (Lähde: Piksu maaindeksivertailu, Yahoo finance)

Kalleimpia maita ovat USA, Kreikka, Suomi ja Ruotsi. Hinta perustuu luultavasti hyvään maineeseen lukuun ottamatta Kreikkaa, jonka korkea arvostustaso perustuu odotuksiin talouskasvun käynnistymisestä. Suomen pörssiin on viimeisen vuoden aikana virrannut ulkomaista pääomaa ja pörssin ulkomaalaisomistus on noussut viisi prosenttiyksikköä. Ulkomailla luotetaan poliittisen järjestelmämme kykyyn tehdä nopeita rakenteellisia uudistuksia, jotka kääntävät talouden ja yritysten tulokset pikaisesti muun Euroopan kanssa samalle kasvu-uralle. Suomalaisten luottamus tuntuu olevan tilastojen perusteella pienempää. Minä itse kuulun epäilevien enemmistöön ja hajautan ulkomaille.

Takavuosina suosiossa olleet Intia ja Kiina ovat menettäneet hohdettaan ja osakemarkkinoiden kehitys on ollut vaisua. Bruttokansantuoteen ja kulutuskysynnän kasvu on sen sijaan jatkunut  8% tasolla Kiinassa ja 5% Intiassa. Syitä osakemarkkinoiden vaisuun kehitykseen pitää hakea muualta, poliittisista kiistoista, vähemmistösakkaiden kohtelusta taikka väestönkasvun vähittäisestä taittumisesta.

Osakemarkkinoiden kehitys viimeisen kahden vuoden ajalta (Lähde: Yahoo finance)

Eurooppalaiset osakkeet kuten Saksa, Ranska, Italia ja Puola vaikuttavat yllä olevan taulukon perusteella järkevästi hinnoitelluilta. Osa on silmänlumetta. Eurooppalaiset osakkeet ovat itse asiassa kohtuullisen edullisia. Taannoiset kriisimaat ovat tehneet rakenteellisia uudistuksia ja Italian, Kreikan, Espanjan ja Portugalin positiiviset vaihtotaseet ovat vetäneet koko Euroopan vaihtotaseen positiiviseksi. Vienti vetää ja kohta on kotimarkkinayritysten vuoro. Bruttokansantuotteen kasvu on vaisua, kenties vain 1% luokkaa, mutta yritysten tunnusluvut paranevat vähitellen ja osakkeet alkavat näyttää yhä edullisemmilta.

 

2 thoughts on “Euroopan, Intian ja Kiinan osakerahastot saattavat olla seuraavia nousijoita

  1. Tiedätkö mistä Piksun

    Tiedätkö mistä Piksun maaindeksivertailun luvut on poimittu? Esimerkiksi taulukossa Vietnamin p/e on houkutteleva 5. Kuitenkin, jos katsoo Van Eckin sivuilta VNM p/e 12,21 ja Yahoo finance näyttää p/e 12 (VNM). Nämä molemmat p/e luvut ovat liukuvia 12kk (ttm). Onko siis tulosparannus ollut näin kova ja tämä tieto jostain poimittu vai onko kyseessä virhe maaindeksivertailussa?

    1. Vietnamin P/E

      Maaindeksitaulukossa on selvästi ollut virhe, koskapa nyt näyttää lukua 12,68, mikä vastaa tarkkaavaisen vierailijan odotusarvoa. Kiitos.

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin