Eurooppaan yhtenäiset internet:n sähköistä rahaa koskevat säädökset

Eurooppa kehittää lainsäädäntöä niin, että internet:ssä maksuvälineinä käytettävälle sähköiselle rahalle tulee selkeät säädökset, rahaa hyödyntävien asiakkaiden turvallisuus paranee ja sähköisen rahan liikkeellelasku säilyy helppona.

Elokuun alusta alkaen oikeus laskea liikkeeseen laissa määriteltyä sähköistä rahaa on pankkien lisäksi maksulaitoksella, jonka toimilupa oikeuttaa sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun.

Sähkörahayhteisön toimilupa voidaan myöntää myös yritykselle, jonka pääasiallinen toiminta käsittää muuta kuin sähkörahan liikkeeseenlaskua, esimerkiksi teleoperaattorille.

Sähkörahayhteisön vähimmäispääomavaatimus on muista maksulaitoksista poiketen 350 000 euroa. Lisäksi sähkörahayhteisön on täytettävä erillinen liikkeessä oleva sähköisen rahan määrään perustuva suhteellinen pääomavaatimus. Sähköisen rahan liikkeeseenlaskua vastaan hankitut varat on pidettävä erillään palveluntarjoajan muista varoista ja sijoitettava vähäriskisiin sijoituskohteisiin.

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalla säilyy velvollisuus lunastaa haltijan pyynnöstä tämän hallussa oleva sähköinen raha sen nimellisarvosta.

Related Posts