EVA unohtaa Sote hyvät puolet: tasa-arvo ja poliittinen ohjaus nousevat arvossaan

Yhteiskunta

EVA hyökkää virkamieskoneiston ja eduskunnan ohjauksella tehtyä Sote uudistusesitystä vastaan: ”Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus on täynnä karikkoja, jotka edellyttävät korjaamista ennemmin tai myöhemmin. Ajatus pääosin julkisesti tuotetuista palveluista ei ole realistinen, sillä enemmistö perusterveydenhuollon palveluista tuotetaan Suomessa jo yksityisesti. Ilman asiakkaan valinnanvapautta uudistus ei paranna palveluita.”

EVA:n kritiikki on kokonaisuudessaan luettavissa EVA sivuilla.

EVA unohtaa SOTE uudistuksen hyvät puolet

EVA unohtaa kritiikissään mainita tärkeitä tasa-arvoon liittyviä arvopäämääriä, joita SOTE uudistus selvästikin edistää. Kaikille tulee samat palvelut, ja myös kaikille työntekijöille tulee sama esimies ja samanlaiset työehdot.

Lisäksi palveluiden tuotantoon tulee kansallisdemokraattinen keskitetty edustuksellinen ohjaus. Tämä arvopohja nostaa eduskunnan, poliittisten puolueiden, virkamieskunnan ja myös hallituksen merkitystä. Sote esitys parantaa Suomen keskitetyn kansallisdemokraattisen hallinnon ohjausvoimaa.

EVA kritiikki on ymmärrettävää

Kritiikki on ymmärrettävää. EVA toimii yksilön valinnanvapauden ja yksilön oikeuksien puolestapuhujana, kun taas SOTE esitys siirtää sosiaali ja terveydenhuollon palveluita julkisen sektorin kollektiiveille. Yksilön valinnanmahdollisuudet kapenevat ja EVA:n mukaan myös kustannukset kasvavat ja palvelutkin taitavat hieman heiketä.

Haitat on kuitenkin hyväksyttävä jos haluaa edistää Suomen eduskunnan, virkamieskunnan ja poliittisten puolueiden merkitystä ja tasa-arvoon tähtäävää arvopohjaa. Kansa saattaa EVA:n esittämällä tavalla uudistuksesta hieman kärsiä, mutta Suomi kukoistaa.

Kuvan lähde: wikipedia / Salim Fadhley

One thought on “EVA unohtaa Sote hyvät puolet: tasa-arvo ja poliittinen ohjaus nousevat arvossaan

 1. Sote uudistuksen kalleus aiheutuu paljolti siitä että jotkin haja-asutusalueen toimipaikat ovat houkutelleet lääkereitä etc. maksamalla korkeampaa palkkaa.
  Nyt kun tehdään harmonisointia käy näin:
  – kenenkään palkka ei laske
  – kaikkien samaa työtä tekevien palkka pitää olla sama (tasa-arvon takia)
  – siispä kaikkien pitää saada alan (terveyskeskusten) korkein palkka
  Näin asia karkeasti ottaen aika monessa tapauksessa menee.

Comments are closed.

Related Posts