Maatalousyrittäjän keskiansio on 7€/tunti ja omalle pääomalle kertyy 1,6% tuotto

Asunnot ja metsä

Maatalousyrittäjän työtunnille on viime vuosina jäänyt palkkaa 7 euroa ja omalle pääomalle korkoa 1,6 prosenttia. Mediaaniansiot ovat tätä pienempiä selviää Luonnovarakeskuksen (Luke) suhdannekatsauksesta.

Maatilojen suhteellinen velkaantuneisuus on 2000-luvulla kohonnut lähes 90 prosenttiin. Kehityksen suunta on huolestuttava, sillä yksikkökoon kasvu sitoo yhä lisää velkapääomaa. Samanaikaisesti tuottajahinnat nousevat vain hitaasti ja kustannusten kasvu syö tulosta ja kannattavuuden edellytyksiä. Maatilojen kustannukset ovat tuottoihin nähden varsin suuret. Yrittäjätulo reagoi voimakkaasti kustannusmuutoksiin. Jos kaikki kustannukset kasvavat yhden prosentin, maatilojen keskimääräisestä yrittäjätulosta leikkautuu lähes yhdeksän prosenttia.

Maatilat erikoistuvat, tilamäärä vähenee, tuotanto pysyy ennallaan

Suomessa oli vuonna 2020 noin 45 400 maatalous- ja puutarhayritystä mikä on 1 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilamäärän vähenemisellä ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta tuotannon määrään. Lopettavien tilojen pellot ovat siirtyneet jatkaville tiloille, ja kotieläintilojen yksikkökoko on kasvanut.

Tilat ovat erikoistuneet ja kasvattaneet tuotantoaan. Esimerkiksi lihantuotanto on lisääntynyt 2000-luvulla, vaikka kotieläintilojen määrä on vähentynyt. Samoin maidontuotanto on vähentynyt vain muutamia prosentteja, vaikka maitotiloja on lähes puolet vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja lypsylehmienkin määrä on vähentynyt 2000-luvulla yli neljänneksen. Yhdistelmätilojen osuus on vähentynyt kaikissa kotieläintalouden tuotantosuunnissa.

Turpeelle etsitään kuumeisesti korvaajia

Energiaturpeen käytön vähentyessä myös maatilojen energia- ja kuivikekäyttö muuttuvat ja vaikutukset heijastuvat maataloustuotannon ohella myös puutarhatalouteen ja erityisesti kasvihuonetuotantoon. Muutokset energian kulutuksessa eivät todennäköisesti kuitenkaan merkittävästi heikennä maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä Suomessa. Kasvualustana käytettävän pintaturpeen hinta kuitenkin nousee, ja sitä kautta paine löytää turvetta korvaavia ratkaisuja kasvaa.

Turpeella on runsaasti hyviä ominaisuuksia myös eläinten kuivikkeena ja virikkeenä, ja näitä on vaikea korvata muilla vaihtoehdoilla. Turpeen korvaajia etsitään erityisesti maa- ja metsätalouden sivuvirroista.

Kuvan lähde:  wikipedia / Petar Milodevic

3 thoughts on “Maatalousyrittäjän keskiansio on 7€/tunti ja omalle pääomalle kertyy 1,6% tuotto

  1. Eräs lukioaikainen ystäväni päätyi jatkamaan vanhempiensa tiellä ja ryhtyi maatalousyrittäjäksi ja investoi 50 lypsävän navettaan. Ne kantturat ovat muodostuneet hänen elämänsä päänimittäjäksi.
    Ihminen on onnellinen siinä mitä tekee ja missä asioissa ponnistelee eteenpäin. Ei maatalousyrittäjyys tätä onnen mahdollisuutta pienennä. Mutta en silti vaihtaisi osaa.

  2. Tuskimpa niin monet viljelijat ja karjankasvattajat jatkaisivat jos tulot olisivat niin pienet. Kyse lienee verotetavaksi laskettavasta tulosta. Elaketta arvioitessa tulot ovat aivan toiset.

  3. Kyllä tuo pieni viivan alle jäävä lopputulos pitää paikkansa. Tällä menollahan Suomesta loppuu oma ruokatuotanto, koska nyt viljelijäväestöstä lähes kolmannes on yli 60-vuotiaita ja 70-vuotiaiden viljelijöiden määrä kasvaa koko ajan. Kun tästä väestönosasta aika jättää ja tulijoita ei ole tilalle, olemme ruokaomavaraisuuden suhteen katatstrofin tiellä. Tuo yli-70 vuotiaiden määrän kasvu myös kertoo sitä, että eläkkeen määrä on niin pieni, että työtä on vain jatkettava vaikka tuossa vaiheessa jo monen viljelijän fyysinen kunto on raskaasta työstä johtuen loppuun rapautunut. Tämän on todennut oma lääkäri-sulhaseni omalla vastaanotollaan monet kerrat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com