Evli halvin välittäjä kotimaisissa osakkeissa, Interactive Brokers USA:n ja Saksan markkinoilla

Sijoittaminen

Visa Viik

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin kesäkuussa 2018 erään rahoitusalan yrityksen toimeksiantona. Tilanne on saattanut muuttua artikkelissa esiteltyjen kaupankäyntikulujen osalta.

Vertailu antaa osviittaa suurella volyymilla kauppaa käyville, joiden vuosittaiset ostot ovat yli 600 000 euron luokkaa. Kotimaisten osakkeiden välittäjistä halvimmaksi osoittautui omaisuudenhoitopalveluita tarjoava Evli. USA:n ja Saksan markkinoilla merkittävän kilpailuedun saavutti yhdysvaltalainen Interactive Brokers, jonka kaupankäyntipalkkiot olivat paikoin lähes 1 500 euroa vertailukohteita edullisemmat. Kyseenalaista kunniaa nauttii Nordnet, joka on kaikissa myöhemmin määriteltävissä tapauksissa kallein. 

Välittäjävertailussa mukana kuusi rahoituslaitosta

Vertailtavia rahoituslaitoksia ovat Lynx, Nordnet, Interactive Brokers, Nordea, Saxo Bank ja Evli Pankki. Näitä valikoituja välittäjiä vertailtiin yksinomaan vuosikustannusten perusteella. Vertailua varten luotiin neljä tilannetta, joissa kauppojen lukumäärä ja pörssi vaihtelivat. Kaikissa tapauksissa kaupan osakemäärä, 1 000 kappaletta, ja arvo, 10 000 euroa, pysyivät samoina. Tapauksessa A New Yorkin pörssissä (NYSE) toteutettiin 96 kauppaa vuodessa. Tapauksessa B kauppojen lukumäärä oli 60. Tapauksessa C Frankfurtin pörssissä toteutettiin 96 kauppaa ja tapauksessa D Helsingin pörssissä 60 kauppaa. Tilanteet on eritelty alla olevassa taulukossa.

Evli halvin kotimaisissa, säilytyspalkkiot pienentävät eroa Nordeaan

Kuudesta välittäjästä neljä tarjosi mahdollisuutta sijoittaa Helsingin pörssiin. Lynxin ja Interactive Brokersin kohdalla tämä ei ollut mahdollista. Sijoitettava summa vuodessa on 600 000 euroa. Vuosikustannukset asettuivat noin 400 eurosta aina 900 euroon saakka. Vertailussa ei ole otettu huomioon asiakkaan varallisuutta tai muuhun kuin sijoituksiin liittyvää asiakkuustasoa. 

60 vuotuiselle kaupalle halvimmaksi välittäjäksi osoittautui Evli, joka veloittaa 600 000 euron vuosiostoista 420 euroa. Toiseksi edullisin on Nordea, jossa samaiset ostot maksavat 600 euroa. Evli kuitenkin perii säilytysmaksua 0,1 prosenttia, vähintään 3 euroa, salkun arvosta, joten Evlin etumatka Nordeaan kuroutuu. Nordea ei veloita säilytysmaksua, jos edellisellä kvartaalilla on tehty ainakin yksi välityspalkkioita kerryttävä osto. Tämä ehto toteutuu vertailun tilanteissa.

Ulkomaisista välittäjistä Saxo Bank mahdollistaa sijoittamisen Helsingin pörssiin perien siitä 720 euroa vuodessa. Piensijoittajien keskuudessa suosittu Nordnet perii välityspalkkioita 900 euroa vuodessa, ja näin ollen osoittautuu välittäjistä hintavimmaksi. Eroa edullisimman ja kalleimman välillä noin 500 euroa vuodessa. Kaikissa tapauksissa kaupankäyntikulut jäävät alle 0,2 prosenttiin.

Interactive Brokers erottuu positiivisesti edukseen USA:n ja Saksan markkinoilla

Suurinta hajontaa kaupankäyntipalkkioissa esiintyi New Yorkin pörssiin sijoittaessa. Interactive Brokersilla 96 vuosittaista kauppaa maksaa 480 euroa, kun taas Nordnet ja Evli veloittavat samaisesta ostosta 1 920 euroa. Interactive Brokersilla kulut ovat vain 0,05 prosenttia kauppahinnasta. Nordea perii kuluja 960 euroa, tosin dollarimääräisiin ostoihin lisätään 0,3 prosentin valuuttapalkkio. Lynx ja Saxo Bank veloittavat kulunsa dollareissa, mitkä euroiksi muunnettuna ova noin 820 ja 1 660 euroa.

60 vuosittaisen kaupan tilanteessa järjestys on sama, tosin hintaerot ovat hieman pienemmät. Interactive Bankers on halvin, Lynx ja Nordea veloittavat muutaman satasen enemmän. Saxo Bank veloittaa reilut tuhat euroa ja pohjaa pitävät jälleen Evli sekä Nordnet, joiden vuosikustannus on 1 200 euroa. 

Saksan markkinoilla Frankfurtin pörssiin sijoittaessa halvimmat välittäjät ovat Nordea ja Interactive Brokers 960 euron vuosikustannuksella. Saxo Bank ja Lynx ovat hieman kalliimpia, ja perää pitävät Nordnet sekä Evli 1 920 euron palkkiomaksuilla. Eroa halvimman ja kalleimman välillä vajaa tuhat euroa.

Sijoittajan kannattaisi siis hintaperusteisen vertailun pohjalta valita Interactive Brokers ulkomaisiin ostoihin ja Evli kotimaisiin. Kaikissa tapauksissa kaupankäyntipalkkiot ovat kuitenkin kohtuulliset, 0,2 prosenttia tai alle.

Vertailu on tehty toimeksiantona rahoitusalan yritykselle ja se rajautuu kuuteen ennalta valikoituun rahoituslaitokseen, joten se ei ole täysin kattava. Piensijoittajalle lopputulos saattaa olla erilainen.

Related Posts