Front Capital ennakoi karhumarkkinoita vuosille 2016 ja 2017

Front Capital:n kevään strategiakatsaus antaa tervettä ajateltavaa osakesijoittajalle:

Teollisuusmaiden osakkeet ovat yliarvostettuja

Useiden arvostusmittareiden perusteella Yhdysvaltojen ja muidenkin teollisuusmaiden osakkeet ovat tällä hetkellä huomattavan yliarvostettuja historiallisessa vertailussa. Myös kehittyvien maiden, kuten esim. Kiina ja Intia, osakkeiden arvostus on noussut, mutta keskimäärin ne ovat edelleen selvästi edullisempia kuin kehittyneiden teollisuusmaiden osakkeet.  Matala korkotaso on kuitenkin aiheuttanut sen, että sijoittajilta puuttuvat vaihtoehtoiset hyvin tuottavat sijoituskohteet. Voidaankin sanoa, että osakkeiden korkea arvostus tällä hetkellä on jossain määrin perusteltu nimenomaan korkojen poikkeuksellisella mataluudella.

Front Capital ennakoi karhumarkkinoita vuosille 2016 ja 2017

Kuplariskien realisoitumisen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Frontin arvion mukaan sijoitusmarkkinoilla ollaan nyt kuitenkin vahvan noususyklin loppuvaiheessa, jonka ominaispiirteitä ovat korkotuottojen mataluus, yksityissijoittajien vahva luottamus osakemarkkinoihin ja listautumisaktiviteetin kasvu. Ottaen huomioon lisäksi yksityisen sektorin velkaantumiskehitys varsinkin Yhdysvalloissa, Front arvioi osakemarkkinoiden muodostuvan hyvin haastaviksi sijoittajan kannalta vuosina 2016 -17.

Yksityisen sektorin nettovelkaantumisaste on hyvä indikaattori osakemarkkinoiden suunnalle

Erilaiset arvostusmittarit (esim. P/E-suhdeluku) ovat perinteisesti olleet huonoja indikaattoreita ennustamaan milloin osakemarkkinat kääntyvät trendinomaiseen laskuun tai nousuun. Niiden avulla on myös vaikea ennakoida sitä, vallitseeko osakemarkkinoilla kupla, joka purkautuessaan merkitsee merkittäviä pääomatappioita sijoittajille. Yksityisen sektorin nettovelkaantuminen ja sen käänteet ovat kuitenkin osoittautuneet varsin hyväksi indikaattoriksi osakekurssien pidempiaikaiselle käänteelle nousuun tai laskuun.

Osakkeiden arvostus ja yksityisen sektorin rahoitusjäämä (Lähde: Front / Macrobrand)

Historiallisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että osakemarkkinoiden huiput ajoittuvat likimain samaan aikaan kun yksityinen nettosäästäminen on vähäisimmillään eli velkaantuminen on kiivainta. Liialliseen yksityisen sektorin velkaantumiseen perustuvaa kuplaa tai siihen viittaavaa kehitystä voidaan havaita lähinnä Yhdysvaltojen osalta, mutta tilanne ei ole vielä niin hälyttävä kuin esimerkiksi ennen Finanssikriisiä 2007 tai teknokuplan yhteydessä. Mikäli nykyinen trendi yksityisen nettosäästämisen supistumisessa kuitenkin jatkuu vielä vuoden tai kaksi, Yhdysvalloissa ajaudutaan osakemarkkinoiden velkakuplaan, joka väistämättä puhkeaa. Osakemarkkinoiden romahtaminen Yhdysvalloissa johtaisi vastaavanlaiseen kehitykseen muillakin markkinoilla.

Osakemarkkinoiden korjausliike on sitä vaikeampi mitä kauemmin keskuspankit jatkavat keveää rahapolitiikkaa

Kuplan syntymisen estäminen edellyttäisi keskuspankin rahapolitiikan kiristämistä riittävästi jo kuluvana ja ensi vuonna, mutta Frontin arvion mukaan tätä ei todennäköisesti tulla tekemään. Mitä kauemmin keveän rahapolitiikan aikakausi kestää, sitä vaikeampi keskuspankkien on lopulta hallita arvopaperimarkkinoiden kuplariskejä ja sitä todennäköisemmin osakemarkkinat ajautuvat kriisiin.

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan