Hallitusko auttaa piensijoittajia?

Tällä hetkellä meillä näyttää olevan hallitus, joka ei kykene päätöksentekoon. Sote-uudistus on levällään ja kuntaremontti junnaa paikoillaan. Valitettavasti kehysriihessä piti kiireellä näyttää, että pystytäänhän päätöksiä tekemään. Tehdyistä päätöksistä osinkotulojen verotus on ollut varsinainen farssi. Suomalaiset yli 800.000 osakkeenomistajaa ottivat vastaan tyrmistyneinä esityksen, joka kiristää verotusta rajusti samanaikaisesti pudottaen varakkaista varakkaimpien eli listaamattomien osakeyhtiöiden osakkaiden verotuksen olemattomaksi.

Verotuksen eräs keskeisiä periaatteita on oikeudenmukaisuus. Lakeja, jotka koetaan epäoikeudenmukaisiksi, ei voi kunnioittaa. Pääomatulojen verotuksen suurin mätäpaise on ollut ja jatkossa on vielä selkeämmin listattujen ja listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen epätasa-arvoinen verotuskohtelu.  Kun paineet hallituksessa kävivät ylitsepääsemättömiksi, piti lakia kiireesti korjata. Myös korjattu versio on susi jo syntyessään. Edelleen kaikkein varakkaimmat saavat poikkeuksellisen edullisen verotuskohtelun.

Hallituksen edustajat eivät vieläkään näytä ymmärtävän tehtyjen päätösten kokonaisvaikutuksia. On joko älyllistä epärehellisyyttä tai täydellistä tietämättömyyttä kokoomuksen kansanedustajan 7.4 Keskisuomalaisen mielipide-kirjoituksen toteamus ”Kehysriiheen nähden erityisen hyvää on kuitenkin se, että hallitus auttaa uudella esityksellään nimenomaan suurta massaa eli piensijoittajia. Noustakseen nykyisestä taloustaantumasta Suomi tarvitsee aktiivista kansankapitalismia ja listautumishaluisia kasvuyrityksiä”. Voi kai sen niinkin ajatella, että kun ensin lyö päähän lekalla, niin sen jälkeen kirveen hamaralla lyönti ei tunnukaan niin pahalta.

Hätäisesti tehtyjen korjausten jälkeenkään hallitus ei pidä tärkeänä sitä, että suomalaiset kotitaloudet omistaisivat suomalaisia pörssiyrityksiä. Verouudistus takaa sen, että Helsingin pörssissä noteerattavat yritykset liukuvat ulkomaisten suursijoittajien ja kotimaisten kasvottomien instituutioiden kuten rahastojen ja eläkeyhtiöiden omistukseen. Hyvin menestyviä listaamattomia yrityksiä ei jatkossakaan verotussyistä kannata viedä pörssiin. Siksi pörssiin tuodaan yrityksiä, jotka eivät sinne kuulu.

Kokoomus on hirttäytynyt Häkämiehen/EK:n talutusnuoraan ja RKP pyrkii turvaamaan rikkaiden säätiöidensä verovapauden. Pienten osinkotulojen verovapauden systemaattisesta vastustuksesta voi päätellä, ettei SDP koskaan ole ymmärtänyt suomalaisten kotitalouksien osakeomistuksia. Vasemmiston puheenjohtaja, jolla ei näyttänyt olevan minkäänlaista käsitystä siitä, mitä oli päätetty, näytti nousevan farssin sankariksi. Onneksi puoluejohtajissa on yksi, jonka piti rautalangasta taivuttaa vasemmiston edustajille päätösten vaikutukset. Ennen politiikkaan ryhtymistä olisi hyvä olla myös oikeissa töissä.

Mikäli jotain järkevää haluttaisiin tehdä, pitäisi kiireesti säätää pienet osinkotulot verovapaiksi samoin kuin pienet osuuspääomien korot tai palkatkin ovat. Verotuspohjaa laajentamalla tämä voitaisiin helposti toteuttaa ilman, että verotulot putoaisivat. Vertaamalla pörssiyritysten maksamia osinkoja ja valtion niistä saamia verotuloja on helppo laskea, että jos kaikki osingonsaajat maksaisivat saamistaan osinkotuloista verot Ruotsin mallin mukaisesti, osinkojen veroprosentti voitaisiin pudottaa kolmeen ilman, että valtion saamat verotulot siitä pienenisivät!

jorma.kokko@jamk.fi

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen. Osakesäästäjien Keskusliitto on osake-, rahasto- ja korkosäästäjien edunvalvontajärjestö.

Related Posts