Hallitusvastuullisen tulee ennen kaikkea osata vaihtaa toimitusjohtaja

Toimivan operatiivisen yritysjohdon arviointi ja tarvittaessa vaihtaminen kuuluvat onnistuneeseen pääomasijoitustoimintaan. Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin kasvuyrityksiin 2,4 miljardia euroa vuosina 2014-2016. Ostokohteita tarkastaessaan pääomasijoittajat näkevät johdon merkityksellisenä tekijänä sijoituspäätöstä tehtäessä ja yrityksen kasvupotentiaalia arvioitaessa. Kunkin yrityksen omistajataustassa tulisi aina olla henkilöitä, joilla on toimitusjohtajan onnistuneeseen vaihtamiseen tarvittavat kontaktit ja osaaminen.

Tuoreessa tutkimuksessa käytiin läpi 114 suomalaisten pääomasijoittajien tekemää buyout-sijoitusta vuosilta 2006-2016 sekä haastateltiin 12 aktiivisinta sijoitusyhtiötä. Tutkimus havaitsi, että todennäköisyys johdon vaihtamiseen kasvaa, kun kyseessä on kokeneempi ja suurempi pääomasijoittaja, joka ostaa isompaa yhtiötä. Lisäksi toimitusjohtajan iän sekä lainoitusmarkkinoiden löyhyyden nähtiin vaikuttavan vaihtumisen todennäköisyyteen.

“Toimitusjohtajan vaihdos on taitoa vaativa toimenpide, joka vaatii pääomasijoittajalta paitsi osaamista niin myös verkostoja. Kohdeyhtiöltä se vaatii vakiintunutta organisaatiorakennetta, joka mahdollistaa uuden toimitusjohtajan tuomisen yritykseen”, maisterintutkielman Aalto-yliopiston rahoituksen laitokselle tehnyt Joel-Oskar Räisänen selventää.

Tutkimus jakaa pääomasijoittajat karkeasti kahteen ryhmään. Niihin, joilla fokuksen pääpaino ostovaiheessa on johdon arvioinnissa ja niihin, jotka kiinnittävät enemmän huomiota muihin liiketoiminnan osiin. Lähestymistapa johdon arviointiin juontuu kohdeyrityksen ominaispiirteistä.

Johdon arviointi on suuremmassa roolissa pienempiä yrityksiä ostettaessa. Nämä ovat tyypillisesti yrittäjävetoisia yhtiöitä, joissa ylin johto on yleensä koko yhtiön johto. Tällöin toimitusjohtajan vaihdos voi aiheuttaa merkittävän shokin yrityksen toiminnalle. Pääomasijoittajan suhde yrittäjään saattaa olla hyvinkin pitkä ennen ostotapahtumaa. Näin varmistetaan johdon sopivuus ja sen sitoutuminen yhteiseen suuntaan yhtiölle. Pienet pääomasijoitusyhtiöt ovat enemmistö Suomessa, mikä osaltaan selittänee kansainvälisten tutkimusten tuloksia alhaisempaa toimitusjohtajan vaihtuvuutta.

Suuremmissa yrityskaupoissa, ja niihin osallistuvilla suuremmilla pääomasijoittajilla, saattaa olla vaikeampi päästä keskustelemaan ostokohteen johdon kanssa. Tämä on tyypillistä esimerkiksi, jos yritystä ollaan myymässä huutokauppaprosessilla. Tällöin pääomasijoittajat eivät pääse luomaan tulevaisuuden kasvustrategiaa yhdessä johdon kanssa, mikä vaikeuttaa johtoryhmän sopivuuden arvioimista ostoprosessin aikana.

”Toimitusjohtajaa ei vaihdeta sen takia, että hän olisi historiallisesti suoriutunut huonosti, vaan koska hänen ei koeta sopivan yhtiölle laadittuun uuteen kasvun vauhdittamisstrategiaan. Johtoa pitäisi pyrkiä arvioimaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista ja nykyistä johdonmukaisemmin. Jos johto lopulta vaihdetaan, se tehdään lähes aina liian myöhään.”, kertoo Mercuri Urvalin suorahakukonsultti Niklas Sutela.

”Suomen talouskasvun kannalta meillä täytyy olla kasvuhaluisimmat ja parhaimmat uudistumisen kyvykkyydet yritysjohdossa. Pääomasijoittaja rakentaa kasvua yhdessä johdon kanssa ja siksi keskinäisten kemioiden vaikutus päätöksentekoon on merkittävä”, kommentoi tutkimusta Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja, Pia Santavirta.

 

Lisää tietoa hallitusvastuullisista:  Piksun herrapörssi

 

Related Posts