Suomi on dynaaminen startup yhtiöiden maa

Suomesta on tullut dynaaminen startup yhtiöiden maa, jossa aloittaviin yrityksiin sijoitetaan eniten Euroopassa ja sijoitukset tuottavat hyvää, runsaan 9% tuottoa.

Suomalaisiin startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna toiseksi eniten pääomasijoituksia Euroopassa vuonna 2016. Sijoitusten määrä oli miltei kaksinkertainen Euroopan keskiarvoon verrattuna.

Pidemmällä aikavälillä tilastot hymyilevät Suomelle vielä enemmän: vuosien 2012-2016 keskiarvon perusteella Suomi nousee tilaston ykköseksi.

”Euroopan mestaruus tilastoissa kertoo, että suomalaisten kasvuyrityksien menestyksen eteen on tehty valtavasti töitä”, iloitsee Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta. ”Viimeaikaisten uusien pääomasijoitusrahastojen avulla menestyviä kasvuyrityksiä saadaan Suomeen entistä enemmän.”

Seuraava kehitysaskel on Santavirran mukaan isompien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen saaminen markkinoille. ”Tilastojen kärjessä pysyminen edellyttää yhä useampien kasvuyritysten rahoittamista suuremmilla summilla”, Santavirta toteaa.

Pohjoismaisten aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoittavien pääomasijoitusyhtiöiden ryhmän (Nordic Venture Network) tuoreimpien tilastojen mukaan startup- ja kasvuyrityksiin kohdistuneet sijoitukset tuottivat myös vuonna 2016 enemmän kuin pörssin vertailukelpoiset indeksit keskimäärin.

Nordic Venture Networkin oma indeksi on nimeltään Nordic Venture Performance Index (NVPI). Vuonna 2016 sijoittajan vuosituottoon rinnastettava sijoitustuotto NVPI-indeksille oli 9,3 prosenttia. Tuotto oli alempi kuin edellisinä viitenä vuotena, mutta ylitti suurimman osan verrattavissa olevien pörssi-indeksien tuotoista.

Indeksi sisältää kahdeksan pohjoismaista venture capital -pääomasijoitusyhtiötä, 32 pääomasijoitusrahastoa ja 609 kohdeyhtiötä.

Nordic Venture Network – ryhmän mukaan pohjoismaisen venture capital -sijoitusluokan tuotot ovat olleet ylivertaisia myös pidemmällä aikavälillä.

”Onnistuminen näkyy ’Long only’ total gross return -indeksissä, jossa mahdolliset tuotot sijoitetaan uudelleen samaan tapaan kuin osingot voidaan uudelleensijoittaa pörssissä”, kertoo Nordic Venture Networkin puheenjohtaja Jari Mieskonen Conor Venture Partnersilta.

”Indeksi osoittaa, että vuonna 2005 sijoitettu euro oli vuoden 2016 loppuun mennessä nostanut arvoaan yhdeksään euroon”, hän jatkaa. ”Samassa ajassa paras vertailukelpoinen osakeindeksi nosti arvon vain 3,5 euroon.”

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin