Heikko eläketurva ja korkea syntyvyys korreloivat erittäin voimakkaasti

Yhteiskunta

Eläkejärjestelmän laadukkuudella ja syntyvyydellä on vahva yhteys. Syntyvyys on korkealla lähes kaikkialla missä eläketurva on heikkoa.  Oheisen kuvan yläosassa on eläkejärjestelmän hyvyys eri maissa ja alemmassa kuvassa syntyvyys. Korrelaatio on hämmästyttävä.

Syitä korrelaatioon voimme vain arvailla: Syynä voi olla se, että jos eläketurva on lasten ja lastenlasten varassa niin lapsia silloin saadaan enemmän. Voi myös olla että ihmiset ovat yritteliäämpiä kun sosiaaliturva kuten eläkkeet ovat pienempiä. Ja yritteliäs yhteiskunta synnyttää myös lapsia. Selittävänä tekijänä voi olla myös elintaso, joka myöskin jossain määrin korrelloi heikon syntyvyyden kanssa.

Vahva korrelaatio panee miettimään. Miksi ihmeessä juuri eläketurvan heikkouden ja syntyvyyden välinen korrelaatio on kaikkein voimaikkainta. Eikö silloin voisi perustellusti arvata että on olemassa jokin mekanismi, joka johtaa siihen että syntyvyys laskee kun eläketurva paranee. Tämä yhteys pitäisi joka tapauksessa ymmärtää ennen kuin Suomen nykyistä eläkejärjestelmää kannattaa entisestään parantaa. Eläkejärjestelmän parantamisella voi olla arvaamattomia yhteiskunnallisia sivuvaikutuksia.

Kuvan lähteet:

 

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On