Henna Virkkunen jyrähti: Vain hallituksen hyväksymät kuntaliitokset toivottavia

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kannustaa kuntia tekemään kuntaliitoksia vuonna 2013, mutta muistuttaa, että valtioneuvosto voi jättää hyväksymättä esityksen, jos se ei ole tarkoituksenmukainen.

– Hallitus haluaa kannustaa kuntia kuntaliitoksiin vuonna 2013. Kuntaliitosesityksissä kuntien tulee katsoa kokonaisuutta ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Uuden kunnan tulee olla elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 14. syyskuuta Helsingissä.

Virkkunen pyytää liitosta suunnittelevia kuntia ilmoittamaan valtiovarainministeriön kuntaosastolle kuntajakoselvityksen käynnistämisaikeista. – Hallitus on käynnistänyt kuntauudistuksen, jonka toteuttaminen edellyttää käynnistettyjen kuntajakoselvitysten ja niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimisen suhteessa kuntauudistuksen tavoitteisiin, sanoo Virkkunen.

Virkkunen muistuttaa, että valtioneuvostolla on mahdollisuus jättää hyväksymättä kuntien yhdistymisesitys, jos se on vastoin kuntajaon kehittämisen tavoitteita ja kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. – Kuntaliitosesityksissä tulee katsoa kokonaisuutta ja ennen kaikkea tulevaisuutta.

Kuntien yhdistyessä vuoden 2013 alusta syntyvälle kunnalle maksetaan vielä yhdistymisavustusta. Kuntien esitykset kuntajaon muutoksista vuodelle 2013 tulee olla ministeriössä 4. toukokuuta 2012 mennessä.

Kuntarakenne uudistetaan koko maassa suunnitelmallisesti vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Kullekin alueelle laaditaan esitys tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. – Uudistuksen tärkein tavoite on varmistaa kuntapalvelut ja kansalaisten yhdenvertaisuus koko maassa. Tämän päivän kuntarakenne ei vastaa enää ihmisten elämää ja tarpeita, painottaa Virkkunen

Uudistuksessa otetaan huomioon alueiden erilaisuus. – Metropolialue, kasvukeskusten erityispiirteet, harva asutus, pitkät etäisyydet, saaristoisuus ja kielelliset olosuhteet, Virkkunen listaa.

Kuntauudistuksen käynnistyminen on synnyttänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Virkkunen kiittelee vilkasta keskustelua. – Haluan kuitenkin muistuttaa, että uudistuksen valmistelu on vasta alkumetreillä. Selvitys ja kartat ovat valmiina tämän vuoden lopussa, jonka jälkeen teemme uudet rakenne-esitykset kunnille ja pyydämme esityksistä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja alkutalvesta 2012. Kuulemiskierroksen jälkeen valmistellaan varsinainen hallituksen esitys. Eli kannattaa ottaa ihan rauhallisesti vielä, pohjatyö on vasta käynnissä, toteaa Virkkunen.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan