Ilmastostrategiamme on kallis ja tehoton

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta vuoteen 2030 on annettu eduskunnalle. Tämä paperi on suora tuulahdus Neuvostoliitosta. Se on suunnitelmatalouden malliesimerkki. Siinä jaetaan tukiaisia sinne ja tänne. Ei ihme että julkisen sektorin kautta virtaa 58% bruttokansantuotteesta. Olemme lähinnä suunnitelmatalous.

Hyvä ilmastostrategia perustuu haittaveroihin

Hyvä ilmastostrategia olisi aivan erilainen. Hyvässä ilmastostrategiassa tuotaisiin esille mitkä ovat minkäkin tyyppisen ilmastohaitan kustannukset ja negatiiviset vaikutukset ilmastolle ja määrättäisiin verot, jotka kompensoivat haitat. Olisi tulevien sukupolvien asia keksiä keinot joilla päästään optimiin. Tällöin määrättäisiin verot:

  • polttoaineen hiilisisältöön liittyvä vero
  • pienhiukkaspäästöihin liittyvä vero (laivoille, diesel autoille, puulle, turpeelle yms.)
  • melu- ja maisemahaittoihin liittyvä vero (esim. tuulivoimalle)
  • rikki- ja typpi- päästöihin liittyvä vero (lähinnä diesel autoille ja laivoille)

Eduskunnalle annettu ilmastostrategia on Neuvostoliiton mallin mukaista suunnitelmataloutta

Eduskunnalle annettu ilmastostrategia on kallis, tehoton ja johtaa vääränlaiseen optimiin. Siinä ohjataan tukiaisten avulla pikkutarkan yksityiskohtaisesti liike-elämää poliitikkojen ymmärryksen mukaiseen toimintaan. Tuo poliitikkojen tuntema tapa vähentää päästöjä ei ole varmastikaan optimaalisen hyvä. Parempaan päästään, jos määrätään järkevän kokoiset haittaverot ja annetaan liike-elämän ja yliopistojen keksiä optimaaliset ratkaisut.

Neuvostoliistossa tehtiin samoin kuin Suomessa. Vuonna 1921 perustettiin ”Gosplan” – suunnittelukomitea suunnittelemaan sitä mitä maassa tulee viisivuotiskauden aikana tuottaa. Suunnitelmaa oli tekemässä parhaina aikoina lähes puoli miljoonaa ihmistä ja se oli usein periaatteessa aivan hyvä. Siitä ei ollut helppo löytää virheitä. Mutta tuo keskusjohtoinen suunnitelmatalous kuitenkin tuomitsi Neuvostoliiton tehottomuuteen ja kansalaiset köyhyyteen. Niin tapahtuu myös meillä Suomessa. Kansallinen ilmastostrategiamme on kallis ja tehoton ja tuomitsee ihmisiä tarpeettomasti köyhyyteen.

One thought on “Ilmastostrategiamme on kallis ja tehoton

  1. etujärjestöt päättävät

    Saastuttava teollisuus ja maatalous lobbaavat etujärjestöjensä kautta haittaveroja vastaan ja tukiaisten puolesta. MTK ohjaa keskustaa, EK kokoomusta, ammattiliitot demareita ja persut ovat opportunistisia tuuliviirejä. Yhteiskunnan kokonaisetu jää vahvojen järjestöjen paineessa toissijaiseksi argumentiksi.

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin