Inflaation taltuttaminen on kesken, tarvitaan vielä koronnostoja, taantuma ja kärsimystä

Sijoittaminen Talous

Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit (ECB ja FED) nostivat keskuspankkikorkoja 0.25 % verran ja lisää on tulollaan.  Inflaatio talttuu kun keskuspankkikorot saavuttavat tai ylittävät inflaation. Euroopassa ollaan vielä yli prosentin päässä tavoitteesta ja USA:ssa lähestytään tavoitetta.

Nykyinen inflaation ja korkotason yhdistelmä ei rasita yrityksiä eikä valtioita

Nykyinen tilanne on yrityksille vielä ihan kohtuullisen hyvä. Inflaatio syö vanhojen velkojen reaaliarvoja. Uutta velkaa saa, mutta korkeammalla korolla. Yritysten myymien tuotteiden hinta (=inflaatio) on kuitenkin noussut enemmän kuin uusien velkojen korot ja niinpä myynnin paisuva kassavirta kattaa nousseet korkokulut.  Rahaa riittää, eikä huolet paina. Ongelmat kasaantuvat vasta sitten, kun myytävien tuotteiden hinta nousee korkotasoa vähemmän. Siis sitten, kun korkotaso on inflaation tasolla. Vielä ei olla tässä vaiheessa.

Velkaantuneella julkisella sektorilla on samanlainen tilanne kuin yrityksillä. Verotulot nousevat inflaation tahdissa. Vanhoja velkoja joudutaan uusimaan ja niiden korkeampi korko voidaan maksaa kasvilla tuloilla. Ei siis hätäpäivää.

Keskuspankin päämääränä on hätä ja tuska

Mutta keskuspankkien tehtävä ei ole ylläpitää tätä ihanaa keveyttä. Tarkoituksena on on nostaa korkotasoa niin paljon, että yrityksille ja valtioille tulee hätäpäivä. Niiden ja kuluttajien pitää tuta rahan niukkuus ja kalleus. Sitten on pakko pidättäytyä nostamasta palkkoja, kun tuotteet eivät käy kaupaksi, ja voitot sulavat korkokuluihin.  Tämä saavutetaan sitten kun korotaso ylittää inflaation tai on vähintään samalla tasolla.  Niin kuin Euroopan Keskuspankin pääjohtaja, Christine Lagarde sanoi, meillä on vielä matkaa tavoitteeseen.

Nousevat korot ovat tärkeä signaali sijoittajalle

Korkojen nouseva trendi merkitsee sijoittajalle monia asioita:

  1. Asuntojen ja kiinteistöjen hinnat putoavat edelleen vähentäen kulutusmahdollisuuksia
  2. Korkosijoitusten reaaliarvot laskevat niin kauan kuin korot nousevat
  3. Kaikki omaisuusarvot laskevat kun niiden tuottovaatimus kasvaa korkotason mukaiseksi (kun tuottovaatimus nousee 2,5% tasolta 5% tasolle niin omaisuusarvot periaatteessa puolittuvat)
  4. Yritysten reaaliset liikevaihdot polkevat bruttokansantuotteen kanssa paikallaan ja alkavat taantuman tullen laskea
  5. Yritysten reaaliset, inflaatiokorjatut, voitot supistuvat viimeistään sitten, kun korkotaso ylittää inflaation (inflaatio = yritysten tuotteiden myyntihintojen nousuvauhti)

 

Lisää tietoa oheisilla keskuspankkien videoilla:

 

Related Posts