Italian, Venäjän, Espanjan, Turkin ja Ruotsin osakkeet ovat halvimpia

Osakkeet ovat P/E (pörssihinnan suhde tulokseen) mittarilla mitattuna halvimpia Välimeren maissa, sekä Ruotsissa. Todennäköisesti myös Suomi on edullisten maiden joukossa. 

Italian P/E suhde on alle 10, ja kurssien suhde tasearvoon on ykkösen luokkaa. Osakkeet ovat harvoin näin halpoja, vaikka Italian kohdalla siihen on kyllä syynsä. 

Eksoottisemmat kehittyvät maat ovat sen sijaan muodissa ja korkealle arvostettuja. P/E suhde on Indonesiassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa ja Meksikossa yli 17. Kesän kurssisyöksy on näidenkin kohdalla puhaltanut pahimmat kuplat pois, eikä yliarvostuksesta kertovia  20 ylittäviä P/E lukuja näe enää missään.

Oheisen taulukon maaindeksien P/E luvut perustuvat iShares pankkiiriliikkeen laskemiin. Laskelma on saatu summaamalla tulosluvut viimeisen vuoden osavuotiskatsauksista. Osakkeiden  kurssitiedot on 30.8.2011 arvostustasojen mukaisina. Laskelmaa voidaan pitää kohtuullisen luotettavana. Siinä ei ole käytetty subjektiivista arviota tulevasta.

Taulukon kaupankäyntitunnukset ovat kyseistä indeksiä seuraavien, USA:ssa noteerattavien, ETF rahastojen tunnuksia.

3 thoughts on “Italian, Venäjän, Espanjan, Turkin ja Ruotsin osakkeet ovat halvimpia

  1. Big Mac antaa kuvan valuuttojen arvostustasoista

   Big Mac indeksi antaa kuvan valuuttojen arvostustasoista.

   Nämä iShares:n laskemat P/E luvut kuvaavat osakkeiden arvostustasoja.

   Molemmat taitaa olla tärkeitä ja relevantteja kun tekee sijoituspäätöstä. Valuutan tulisi olla aliarvostettu ja niin pitäisi myös osakkeiden. Olisikin hyvä jos yllä olevassa taulukossa olisi mukana myös Big Mac indeksin mukaiset valuuttojen arvostustasot. Silloin taulukossa olisi enemmän relevanttia tietoa.

Comments are closed.

Related Posts