Jyrki Katainen auttaa Ilkka Kanervaa pääsemään kansalaisia koskevan rikoslain ulottumattomiin

Ilkka Kanerva on toimiessaan seutukunnan kaavoituksesta vastaavan Varsinais-Suomen Liiton Maakuntahallituksen puheenjohtajana ottanut Helsingin Sanomien mukaan vastaan noin 43'000€ lahjoja sellaisten yritysten edustajilta, joille on suoraa hyötyä kaavoituspäätöksistä. Tämä on, riippumatta siitä onko kyseessä rikos, luultavasti vakavinta mahdollista korruptiota, mihin politikko voi syyllistyä. Valtakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päätynyt siihen, että kysymyksessä on törkeä lahjuksen vastaanottaminen ja nostanut Ilkka Kanervaa vastaan syytteen.

Poliitikko yleensä ymmärtää erota, jos häntä epäillään luottamusaseman väärinkäytöksestä

Käytäntönä on, että poliitikko eroaa tai hänet erotetaan siksi aikaa luottamustehtävistään, kun valtakunnansyyttäjä syyttää häntä vakavasta rikoksesta ja/tai luottamusasemansa väärinkäytöksestä. Ilkka Kanervan kohdalla molemmat ehdot täyttyvät.

Varsinais-Suomen Liiton valtuuston pj. Timo Kaunisto osoittanut suoraselkäistä suhtautumista

Ilkka Kanerva ei ole itse ymmärtänyt erota luottamustehtävästään ja Varsinais-Suomen Liiton valtuuston puheenjohtaja Timo Kaunisto onkin ryhdikkäästi vaatinut Ilkka Kanervan aseman arviointia. Tämä on täysin normaalia suoraselkäistä toimintaa. Ensin odotetaan että rikoksesta syytetty itse ymmärtää erota ja jos ei ymmärrä, niin sitten ryhdytään toimiin. 

Timo Kaunisto

Jyrki Katainen auttaa Ilkka Kanervaa pääsemään kansalaisia koskevan lain ulottumattomiin

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz ovat sen sijaan ottaneet poikkeavan toimintatavan.  He ovat toivottaneet vakavasta rikoksesta syytetyn Ilkka Kanervan tervetulleeksi Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi ja eduskuntaryhmään. Tämä on selkeä viesti. Jyrki Katainen ja Ben Zyskowicz hyväksyvät kokoomuksen eduskuntaryhmään henkiöitä, joita epäillään vakavista rikoksista ja poliittisen luottamusasemansa väärinkäytöksistä. Kaavoituksesta vastaavissa lautakunnissa ja luottamustehtävissä työskentelevät kokoomuslaiset voivat, Kokoomuksen asiaan puuttumatta, ottaa vastaan lahjoja kaavoituksesta hyötyviltä tahoilta.

Jyrki Kataisen ja Ben Zyskowicz:n toiminnan asettaa entistä kyseenalaisempaan valoon se, että he tällä tavalla puuttuvat oikeusprosessiin tarjoamalla Ilkka Kanervalle mahdollisuuden päästä oikeuden ulottumattomiin, kansanedustajan korotetun syytesuojan piiriin. Perustuslain 29$ takaa kansanedustajalle korotetun syytesuojan sanoilla "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.". Jyrki Katainen ja Ben Zyskowitcz tarjoavat nyt Ilkka Kanervalle Kokoomuksen puoluekoneiston tuen syytesuojan saamiseksi.

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää että vakavaan korruptioon puututaan

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että kaavoituksesta vastaavissa luottamustehtävissä työskentelevät eivät käytä asemaansa väärin. Väärinkäytöksiin on puututtava, jotta luottamus yhteiskuntaan säilyisi. Tilastojen mukaan ne maat pärjäävät, joissa korruptio kitketään heti pois kun sitä ilmenee.

5 thoughts on “Jyrki Katainen auttaa Ilkka Kanervaa pääsemään kansalaisia koskevan rikoslain ulottumattomiin

 1.  

  Kyllä, on tärkeää

   

  Kyllä, on tärkeää yhteiskunnan kannalta tärkeää, että vakavaan korruptioon puututaan. Kaikki ovat varmaan tästä samaa mieltä. Tämä on kuitenkin sievistelyä eikä kerro oikeastaan yhtään mitään käytännön elämästä. Se, että korruptioon puututaan ei tarkoita sitä, että epäilyksenalainen ei saisi olla kansanedustajaehdokkaana. Ilkka Kanervaa ei ole tuomittu (vielä?) lahjusten vastaanottamisesta, joten hänellä ei ole mitään moraalista syytä ehdokkuudeestaan. Tietenkin, jos hän tietää olevansa syyllinen, niin tällöin hänelle olisi varmasti helpompaa luopua ehdokkuudestaan, sillä kyllä kansanedustajatkin saadaan tarvitatessa tuomiolle. 

  Jos käytännöksi muodostuu, että jo epäilys lahjusten vastaanottamisesta riittää erottamiseen/eroamiseen, niin silloin avaamme ovet vielä raaommiselle haaskapolitikoinnille, sillä tällöin tullaan käyttämään perättömiä huhuja poliittisten vastustajien erottamiseen. Suomeen on pesitytymässä amerikkalaistyylinen oikeuskulttuuri, josta jokaisesta pikkuasiasta ollaan haastamassa oikeuteen. Esimerkkinä Vanhanen ja RAY -tapaus. Poliitikot joutuvat jo nykyään eroamaan epäkonventionaalisten suhteidensa vuoksi (esim Kanerva Johanna Tukiainen -sekoilujensa vuoksi). 

  Totta taasen saattaa olla se, että syyte saattaa hankaloittaa Kanervan toimintaa luottamustehtävissään erilaisissa järjestöissä, jolloin saattaisi olla käytännön tasolla järkevää, että Kanerva luopuisi tehtävistään oikeuskäsittelyn ajaksi. Mutta mikään moraalinen velvollisuus Kanervalla ei ole erota luottamustehtävistään tai luopua ehdokkuudestaan.

  1. Varsinais-Suomen Liitto osaa hoitaa tapauksen Ilkka Kanerva (?)

   Olen aikoinaan toiminut asukasyhdistyksen edustajana kaavoituksen parissa ja havainnut miten riippuvainen yhteiskunta tällä alueella on luottamushenkilöiden rehellisyydestä. Jo yksittäisen omakotiasujan kannalta on taloudellisesti merkittävää, kulkeeko jokin kävelytie hänen tonttinsa kautta vaiko ei, ja taloudelliset arvot ovat vielä suuremmat kun kysymyksessä on rakennusyhtiö. Mahdollisella lahjojen antajalla on suuri intressi vaikuttaa prosessiin ja kansalaisilla on edelleen, jopa alimmalla paikallistasolla, epäilyksiä siitä että prosessiin voidaan vaikuttaa lahjoilla tms. Riski yhteiskkunnan korruptoitumiseen on olemassa ja siksi korkeimmalla tasolla esiintyvään, julkisesti esiin tulevaan korruptioon pitää, niin kuin sanot, puuttua ripeästi ja tehokkaasti. Se on yhteiskunnan toimivuuden kannalta aivan välttämätöntä.

   Uskon että Varsinais-Suomen Liitto osaa käsitellä tapauksen Ilkka Kanerva

   Voidaanko Ilkka Kanerva pidättää kaavoitukseen liittyvistä tehtävistään pelkästään sillä perusteella, että valtakunnansyyttäjä on tullut vakuuttuneeksi siitä, että hän on syyllistynyt työssään vakavaan rikokseen?  Kyllä voidaan. Useat meistä ovat saaneeet huomata, että työpaikkansa voi menettää jo vaikka ei olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen. Eikä erottamiseen yleensä tarvita edes poliisitutkinnan aloittamista – paljon mitättömämpi epäsopivuus tehtävään riittää. Ilkka Kanerva on toimiessaan kaavoituksesta vastaavana luottamushenkilönä ottanut vastaan merkittäviä lahjoja rakennusliikkeiltä ja muilta kaavoituksesta hyötyviltä tahoilta. Tämä riittää syyksi siihen, että Ilkka Kanerva voidaan todeta epäkelvoksi ja jääviksi kaavoituksesta vastaavaksi luottamushenkilöksi. Olen kuitenkin luottanut siihen että Varsinais-Suomen Liitto pystyy käsittelemään tämän asian, enkä kirjoittanut artikkelia sen takia.

   Eroamalla itse tehtävästään Ilkka Kanerva olisi osoittanut sen että hän ymmärtää, että hänellä ei juuri nyt ole laajaa yhteiskunnan luottamusta toimia kaavoituksesta vastaavana luottamushenkilönä. Ero ei ole tunnustus rikoksesta – kyse on luottamuksesta.

   Kirjoitin artikkelin lähinnä sen takia että Kokoomus lakkaisi kehoittamasta korruptioon

   Kirjoitin aritkkelin Jyrki Kataisen ja Ben Zyskowitz:n toimien takia. Jyrki Katainen ja Ben Zyskowitz ja kokoomus puolueena ovat asettuneet tukemaan Ilkka Kanervan uudelleenvalintaa tilanteessa, jossa heidän ei olisi pitänyt tätä tukea antaa. Ilkka Kanervan mahdollinen kansanedustajuus siirtää hänet korotetun syytesuojan piiriin. Toimillaan Jyrki Katainen ja Ben Zyskowitz ovat kertoneet kunnioittavansa Ilkka Kanervan korkeaa moraalia ja kansalaiskuntoa niin paljon, että he pitävät häntä kelvollisena esikuvaksi ja malliksi muille. Tämä on kuin kehoitus kaikille kaavoituksessa toimiville toimia Ilkka Kanervan tavalla. Pidän Jyrki Kartaisen ja Ben Zyskowitz:n toimintaa tältä osin arveluttavana. Siksi kirjoitin tämän artikkelin.

   Tapahtumat Varsinais-Suomen liitossa eivät luonnollisestikaan ole esteenä Ilkka Kanervan toiminnalle kansanedustajana. Ne eivät käsittääkseni liity toisiinsa. Mutta asian vakavuuden huomioon ottaen olisi parempi ettei Kanerva olisi ehdokkaana tulevissa vaaleissa. Olen omalta puoleltani pahoillani Ilkka Kanervan puolesta. Nämä kaavoitukseen liittyvät korruptio asiat ovat vaan niin äärettömän herkkiä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Olen myös pahoillani Ilkka Kanervan puolesta siitä jos hän on joutunut jonkin tehtävänhoidon kannalta epäoleellisen asian takia jo aiemmin kärsimään.  

 2. Kanervan ”puolustus”

  Kaikissa vireillä olevissa 6 jutussa ex- tai nykyedustajia vastaan on syyttäjällä suuria ongelmia. Kyseessä ovat luottamusmiehet, jotka käyttävät kollektiivista valtaa esittelyn jälkeen. Virkamiehen syyttäminen olisi paljon helpompaa. Esim. Tiuran tapauksessa mahdollinen syyte elinkeinotoimessa saadusta lahjuksesta on lain venyttämistä aika pitkälle.

  Pol. vastuu ei Suomessa toimi. Juhantalo valittiin jopa tuomion jälkeen. Sitten päästään ns. "yksityisasioihin" muistaen kuitenkin mitä perustuslaki edellyttää: "Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti". Harri Jaskarin toilailut eivät estäneet hänen valintaansa viime vaaleissa. Tiura ja Kanerva ovat mielestäni kaiken aikaa olleet vailla asiasubstanssia, mutta veikkaan heidän tulevan valituiksi Kaikkosen ja Sampsa Katajan kera.

  Kanervan osalta en väheksy hänen sos. taitojaan. Jotain tilanteesta voi päätellä erään professorin kieltäydyttyä Turussa kok:n ehdokkuudesta. Äänestysuskollisuus taitaa tarkoittaa äänestäjän kyvyttömyyttä myöntää, että viimeksi tuli äänestettyä väärää ehdokasta.     

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan