Valtiokonttori: Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa toteutunut !!

 

Kansalaisen asiointitili on Valtiokonttorissa toimivan Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama tietoturvallinen palvelu kansalaisten ja viranomaisten väliseen sähköiseen tiedoksiantoon ja viestintään. Sen kautta kansalaiset voivat vastaanottaa julkishallinnon organisaatioiden lähettämiä asiointiviestejä, päätöksiä ja muita asiakirjoja. Lisäksi kansalaiset voivat toimittaa asiointitilin kautta viranomaisille esimerkiksi päätöksiä varten tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä.

Asiointitilin käyttö on kansalaisille maksutonta. Palvelua käytetään vahvan tunnistuksen kautta pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Asiointitilin keskeisenä ajatuksena on tarjota kansalaisille kaikkien viranomaisten tiedoksiannot sähköisesti yhden luukun kautta. Palvelu julkaistaan osana kansalaisille suunnattua julkishallinnon Suomi.fi-portaalia, johon on koottu viranomaisten tarjoamat sähköiset palvelut.

Merkittävä hanke sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskunnan kehittämisessä

Kansalaisen asiointitili on merkittävä hanke kansallisen sähköisen asioinnin ja tietoyhteis­kun­nan kehittämisessä. Kansalaisten kannalta asiointitili monipuolistaa asioimista viranomaisten kanssa. Se tarjoaa perinteisten asiointipisteiden lisäksi kansalaisen käyttöön yhden sähköisen toimitusosoitteen, jonka kautta hän voi vastaan­ottaa sähköisessä muodossa kaikki viranomaisilta nykyisin postitse saamansa päätökset ja asiakirjat. Tämä edellyttää sitä, että kansalainen ja viranomaiset ovat ottaneet asiointitilin käyttöönsä. Itse asioiminen tapahtuu jatkossakin viranomaisten tarjoamissa sähköisissä asiointipalveluissa.

Kansalaisen asiointitili myös yhdenmukaistaa viranomaisten sähköisten tiedoksiantojen toimittamis­ta ja säästää viranomaisten kustannuksia. Viranomaisten näkökulmasta asiointitili on yhteinen palvelu, johon eri viranomaiset voivat liittää omat asiointipalvelunsa ja viranomaisjärjestelmänsä asiointitilin liityntärajapintojen kautta. Yhteisen palvelun ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse rakentaa omia asiointitilejään.

Palvelun ensivaiheessa Kansalaisen asiointitilin kautta on saatavilla Vantaan kaupungin päivähoitopäätös, maistraattien sukunimenmuutospäätöksen tiedoksianto sekä työ- ja elinkeinotoimiston työvoimapoliittinen lausunto.  Tavoitteena on, että asiointitilin kautta olisi tulevaisuudessa kattavasti saatavilla valtakunnallisesti toimivien viranomaisten tuottamat päätökset ja asiakirjat.

Palvelun toteuttamisen yhteistyökumppaneina ovat olleet Kansaneläkelaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, maistraatit, Väestörekisterikeskus sekä Oulun ja Vantaan kaupungit.

Kansalaisen asiointitilin toteutuksesta ja toiminnasta vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus. Palvelun tekninen toimittaja on Innofactor Oyj. Palvelu on toteutettu osana valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelmaa (SADe). 

Related Posts