Kansa haluaa itse sopia työehdoista työnantajansa kanssa

65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee ja peräti 71 prosenttia on sitä mieltä että myös järjestäytymättömille työntekijöille pitäisi antaa oikeus sopimiseen.

Tieto käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Luottamuspuntari-tutkimuksesta.

– Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tutkimustulosta.

Pentikäinen uskoo, että työpaikkasopiminen etenee, koska se luo työpaikkoja ja sillä on kansalaisten vahva tuki.

Kansalaiset kannattavat yhdenvertaista sopimista

Peräti 71 prosenttia tutkimukseen vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikoilla pitää olla yhdenvertainen sopimisen mahdollisuus riippumatta siitä, kuuluvatko työntekijät työntekijäliittoon vai eivät. Vain kymmenesosa vastaajista vastusti väittämää.

– Kansa on samaa mieltä kuin Suomen Yrittäjät oli keväällä, kun emme voineet hyväksyä syrjivää esitystä, jossa paikallisen sopimisen osapuoleksi kävisi vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies, Pentikäinen toteaa.

– Tulokset osoittavat, että suomalaiset eivät sulata minkäänlaista syrjintää työpaikoilla.

Tutkimus paljastaa, että palkansaajajärjestöjen jäsenet kannattavat yhdenvertaista sopimista: Peräti 71 prosenttia STTK:n liittojen jäsenistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että sopiminen pitää olla mahdollista yhdenvertaisesti riippumatta järjestäytymisestä. Akavalaisilla vastaava luku on lähes 75 prosenttia. SAK:laisissa vastaajissa kannattajia oli 53 prosenttia.

– Erityisen tärkeää on se, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenkunta on valmis tekemään uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää työtä.

Tällä hetkellä mahdollisuuksia sopia työehtosopimuksista poiketen on vähän. Työntekijäliittoihin kuulumattomat työntekijät eivät voi osallistua esimerkiksi luottamusmiehen valintaan.

Kolmannes hyväksyisi pienyrityksille helpomman henkilöperusteisen irtisanomisen

34 prosenttia vastaajista kannattaa sitä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää helpottaa pieniltä yrityksiltä, jotta työpaikkoja saadaan lisää. 38 prosenttia on eri mieltä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö olla mahdollisuus työskennellä myös työehtosopimusten minimipalkkoja pienimmillä palkoilla. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 25 prosenttia vastaajista, täysin tai jokseenkin eri mieltä 59 prosenttia vastaajista.

 

Related Posts