Kansalaisaloite on demokratian uusiutumisprosessin ensimmäinen vaihe

Kansalaisaloitejärjestelmä on ensimmäinen merkki demokratian uudistumisesta, suoran demokratian noususta ja internet pohjaisen demokratian syntymisestä.

Laki kansalaisaloitteesta tuli voimaan kaksi vuotta sitten (13.1.2012). Aloitteita, ja niiden puoltamisia varten on olemassa verkkopalvelu, kansalaisaloite.fi, ja olemme nyt saaneet ensimmäiset kokemukset:

  • Aloitteita on tehty parisataa, joista kolme on saanut vaaditun 50'000 kansalaisen kannatuksen ja edennyt eduskuntakäsittelyyn
  • Kansalaisaloitteita tehdään ja kannatetaan käytännössä yksinomaan verkon kautta. Kyse on ensimmäisestä internet aikakauden demokratiarakenteesta. 

Järjestelmä on uusi, eikä sitä vielä kaikin osin osata hyödyntää. Mutta ensimmäiset kokemukset antavat viitteitä siitä, että kansalaisaloitteiden tapaisesta verkkovaikuttamisesta tulee vähitellen kilpailija edustukselliselle demokratialle. Kansalaisten ja virkamiesten keskuudessa liikkuu paljon hyviä ja huolella mietittyjä aloitteita, jotka kenties jossakin vaiheessa löytävät tämän uuden kanavan. 

Järjestelmässä on vielä puutteita eikä sitä ole kunnolla markkinoitu

  • Oppositiopuolueet eivät tuo sinne ehdotuksiaan eivätkä noteeraa sitä kanavana, jonka kautta aloitteille saa kannatusta ja kantavuutta. Tätä kanavaa väheksytään karvalakkiporukan foorumina.
  • Etujärjestöt lobbaavat mielummin hämärissä kabineteissaan hallituspuolueiden edustajia, kuin tuovat aloitteitaan julkisesti kansalaisten nähtäville. Vanha tapa lobata puolueiden johtajia istuu tiukassa. 
  • Harva kansalainen on edes huomannut tätä uutta demokratian kanavaa ja sen helppokäyttöisyyttä.
  • Virkamiehillä on oikeus tehdä kansalaisaloitteita myös tilanteessa, jossa asianomaisesta hallinnonalasta vastaava poliitikko on eri linjoilla. Perustuslaki ei nimittäin rajaa virkamiehiltä kansalaisaloiteoikeutta. Näitäkään ammattitaitoisia ja hyvin muotoiltuja ehdotuksia ei ole tuotu kansalaisaloitejärjestelmään.
  • Kansalaisaloitteita varten rakennettu internet palvelu on helppokäyttöinen ja selkeä, mutta se ei kestä kovin suurta aloitteiden tulvaa. Aloitteet ovat ilman rakennetta samassa luettelossa. Nykyiset, noin 200 aloitetta, on helppo selata läpi, mutta järjestelmä olisi epäselkeä, jos kaikki liikkeellä olevat hyvät ehdotukset olisi muotoiltu kansalaisaloitteen muotoon.

Korjaako kansalaisaloitejärjestelmä demokratian valuvikoja?

Edustuksellisen demokratian valuvikana pidetään sitä, että on helppo tuoda esityksiä uusiksi kansalaiseduiksi, mutta on vaikeampi saada kannatusta sellaisille ehdotuksille, jotka kajoavat saatuihin etuihin. Niinpä julkinen sektori paisuu ja paisuu ja paisuu ….. . Tervettä ja tasapainoista harkintaa ei tahdo saada riittävästi mukaan päätöksentekoon. 

Nykyinen kansalaisaloitejärjestelmä ei korjaa tätä ongelmaa. Ehdotuksia voi tehdä ja niitä voi kannattaa, mutta järjestelmässä ei ole paikkaa terveelle kritiikille ja vuoropuhelulle. Tuntesiin vetoavat kansalaisaloitteet voivat saada paljonkin kannatusta ilman että kenelläkään on menetelmää, jonka kautta terve kritiikki ja harkinta saisi päivänvalon. Mutta erään asian kansalaisaloite järjestelmä muuttaa. Hyvillä (ja huonoilla) ehdotuksilla on kanava.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html
Tuloskausi Q1/2024
 
Positiiviset yllättäjät
 

Odotukseni ylitti 33% seuraamistani yhtiöistä.

Suuret amerikkalaiset Alphabet, Amazon, Apple ja Microsoft tekivät kaikki hyvän tuloksen.

Konepajoissa oli myös monta positiivista yllättäjää. Cargotec ja Wärtsilä