Katainen tog livet av börsen

Finlands regering har kommit överens om ramarna för statsfinanserna under perioden 2014-17. I den finns det en hel del goda saker som strävar efter att möjliggöra sysselsättning och tillväxt. Dock har regeringen, antagligen i misstag och av okunskap, lyckats klämma in ett kardinalmisstag av häpnadsväckande storlek. Dividenderna från börsbolag beskattas numera till 100%.

Samfundsskatten sänks till 20% och av den 80% som blir kvar ska ägarna ännu beskattas med 30%. Det betyder att aktieägarens beskattningsgrad blir 44%. Tidigare var det 40,3%. En skärpning med ca 10% med andra ord. Samtidigt tog man bort skattelättnadstaket från olistade bolag vilket leder till att förmögna icke listade bolag som skulle kunna börslista sig under inga omständigheter ska göra det. Det vore de facto helidiotiskt av dem att börslista sig ur ägarens synvinkel.

Den finska börsens svanesång har visserligen redan börjat för några år sedan då dividenderna börjades delbeskattas och börslistan blir därför allt kortare efter hand. På det här viset får man i alla fall inte nylistningar.

Finlands regering har kommit överens om ramarna för statsfinanserna under perioden 2014-17. I den finns det en hel del goda saker som strävar efter att möjliggöra sysselsättning och tillväxt. Dock har regeringen, antagligen i misstag och av okunskap, lyckats klämma in ett kardinalmisstag av häpnadsväckande storlek. Dividenderna från börsbolag beskattas numera till 100%.

Samfundsskatten sänks till 20% och av den 80% som blir kvar ska ägarna ännu beskattas med 30%. Det betyder att aktieägarens beskattningsgrad blir 44%. Tidigare var det 40,3%. En skärpning med ca 10% med andra ord. Samtidigt tog man bort skattelättnadstaket från olistade bolag vilket leder till att förmögna icke listade bolag som skulle kunna börslista sig under inga omständigheter ska göra det. Det vore de facto helidiotiskt av dem att börslista sig ur ägarens synvinkel.

Den finska börsens svanesång har visserligen redan börjat för några år sedan då dividenderna börjades delbeskattas och börslistan blir därför allt kortare efter hand. På det här viset får man i alla fall inte nylistningar.
Vidare uppstår ett annat än värre dilemma. Fonder, kapitaliseringsavtal och internationella placerare betalar ej skatt på dividender i det här landet. Alltså är avkastningskravet för den vanlige aktiespararen ännu högre än tidigare mot proffsen i branschen. Detta är alltså bäddat för två slutsatser.

Den första slutsatsen är att t.ex. fonderna och kapitaliseringsavtalen att få ett allt starkare fotfäste på den inhemska marknaden vilket gör att det direkta ägandet av bolag minskar och insynen i bolagens ägarstruktur försämras. Samtidigt försvinner allt mer av intjäningen från börsen till mellanhänder då det direkta ägandet inte längre lönar sig.

Den andra slutsatsen är tyvärr den att den gråa ekonomin kommer att öka. Det är alldeles klart att aktiesparare med lite mera kapital kommer att föra över sin egendom till skatteparadis varifrån de sedan köper aktier i Finland som tidigare. Då blir de utländska ägare i förvaltningsregister och den finska beskattaren kommer ej åt dessa på något sätt.

Regeringens beslut i ärendet är katastrofalt för det inhemska aktiesparandet och den inhemska börsen. Om börsen inte får nylistningar dör den sakta mak bort och kapital som annars hade kunnat söka sig till Finland i form av direkta internationella investeringar kommer att minska kraftigt som en följd av att landet i framtiden inte har en trovärdig börs.

Tyvärr förstår sig regeringen inte på hur viktig kapitalmarknaden är för ett land som Finland. Redan nu har småspararna på tok för mycket av sina besparingar på bankkonton med låg eller ingen ränta alls. På bankkontona minskar småspararnas inköpskraft regelbundet och oundvikligen. Dessa medel skulle dessutom desperat behövas på den finländska kapitalmarknaden i form av investeringar och genom delägarskap i börsbolag.

Utan investeringar och en trovärdig börs kommer Finlands väg att gå mot den grekiska vägen och EU kommer att få rädda Finland med diverse stödpaket i framtiden. Då kommer de att minnas hur hårt Urpilainen och Katainen gick åt de som nu stöd behöver. Jag är rädd för att de goda sysselsättningsbefrämjande åtgärderna som regeringen presenterade, inte räcker till för att balansera upp de negativa följderna i dividendbeskattningen på listade och olistade bolag.

Svenne Holmström
sven-eric.holmstrom ( a ) suomi24.fi

Skribenten är aktiv suppleant i styrelsen för Aktiespararnas Centralförbund rf och arbetar som kontorsdirektör i Aktia Bank Abp, Ekenäs

One thought on “Katainen tog livet av börsen

  1. Vi behöver en ändring i det högsta politiska ledet

    Det här som du säger underteknar ett behov av en nyelse i den högsta politiska beslutfattningen. Men det är inte lätt att få i gång en ändring. Katainen och Urpilainen är båda partiordförande och ingen ändring är sannolik före nästa val.

    Det är ingen fel på partierna. Det gäller mera de högsta beslutfattarna i de ledande partier och jag tror att det gäller mest personerna i regeringen. Man väljer riksdaksledamoten i parlamentval; inte partiordföranden och inte regeringsreprentanter. Det är därför lite av slumpens verk vad som kommer att hända. Vi får hoppas på det bästa. 

    Kai

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä