Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on vaimeaa

  Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin 1/2013 mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän pysyvän laimeana. Arviot kotitalouksien tulevasta luotonkysynnästä ovat heikompia kuin arviot yritysten tulevasta luotonkysynnästä. Tilastokeskuksen viimeisimpien Kuluttajabarometri-tutkimusten mukaan kuluttajien luottamus on kuitenkin parantunut. Luottamuksen parantuminen ja pörssikurssien vahva kehitys näkyvät kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä: osakkeiden ja osakerahastojen suosion arvioidaan olevan tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Barometrikysely I/2013 tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.
Kotitalouksien luotonkysyntä ja luotot (Lähde: Finanssialan pankkibarometri)
 

Kotitalouksien luotonkysyntä laimeaa

Pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitalouksien luotonkysyntä oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi laimeampaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan myös jatkuvan heikkona seuraavalla vuosineljänneksellä. Erityisesti asuntoluottojen kysynnän ennakoidaan laimentuvan kevään aikana suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen.

Osakekurssien nousu ja kuluttajien luottamuksen koheneminen ovat kuitenkin lisänneet kotitalouksien riskinottoa sijoittamisessa: turvallisten pankkitalletusten sijaan tuottoja etsitään nyt etenkin osakkeista ja osakerahastoista.

   ”Kotitalouksien käyttäytyminen on hyvin kaksijakoista: yhtäältä monet tekijät lisäävät varovaisutta ja siten heikentävät luotonkysyntää, mutta toisaalta pörssikurssien nousu on lisännyt riskinottohalukkuutta sijoittamisessa”, toteaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen barometrin tuloksista. ”Historiallisen matala korkotaso ja kuluttajien luottamuksen hienoinen kohentu­minen eivät enää riitä piristämään kotitalouksien luotonkysyntää. Talouden heikko kasvu, työttömyyden nousu, lainamarginaalien leventyminen ja keskustelu asuntolainojen lainakatosta ovat todennä­köisesti heikentäneet arvioita kuluttajien luotonkysynnästä”, Salminen tulkitsee.

Yritykset eivät kysy lainaa investointeihin

Myös yritysten luotonkysynnän arvioidaan olleen heikompaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuosi sitten. Luotonkysynnän heikentymisen odotetaan kuitenkin hieman taittuvan kevään aikana. Yritysten luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeiden kattamiseen. Investointeja samoin kuin yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien pankkiluottojen kysynnän odotetaan sitä vastoin pysyvän vähäisenä.

 

Related Posts