Kotitalouksien luotonkysynnässä on elpymisen merkkejä

Talous

Kotimarkkinayritysten ja kotitalouksien käyttäytymistä kuvaava Finanssialan pankkibarometri on kääntynyt positiivisempaan suuntaan sekä yritysten että erityisesti kotitalouksien osalta.

Kotitaloudet ovat kysyneet luottoja vuosi sitten vallinnutta tilannetta maltillisemmin, mutta elpymisen merkit ovat selviä.  Lainanhoidon joustomahdollisuuksien käyttö on vähenemässä ja kotitaloudet näyttävät sopeutuvan vallitsevaan korkotasoon.  Kotitaloudet kysyvät lähinnä asunto- ja remontti- lainoja. Lainaa ei uskalleta ottaa elinkeinon harjoittamiseen tai varsinkaan sijoitustoimintaan. Uusien asuntolainojen korot ovat nyt noin 5% tasolla.

Yritysten luotonkysyntä sakkaa yhä, vaikka suunta on parempaan päin.  Erityisesti investointien rahoittaminen vähenee barometrin mukaan yhä vahvasti. Lainaa tarvitaan lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomaa varten. Uusien yrityslainojen korot vaihtelevat paljon ja ylittävät keskimäärin selvästi 9% tason.

Related Posts