Kryptovaluuttojen arvon putoaminen voi aiheuttaa maailmantaloutta horjuttavan maksukyvyttömyyden ketjureaktion

Talous Yhteiskunta

Kryptovaluuttojen yhteenlaskettu arvo on yli 2000 miljardia dollaria eli suuruusluokaltaan noin 10% koko Euroaluueen M3 rahan määrästä tai noin 10% EU:n bruttokansantuotteesta. Kryptovaluutoista on tullut keskuspankkijärjestelmää haastava ja maailmantaloutta heiluttava tekijä.

Kryptovaluutan arvon putoaminen voi aiheuttaa maksukyvyttömyyden ketjureaktion

Tämänkokoinen määrä omaisuutta on systeemisen riskin maailmantaloudelle. Kryptovaluuttojen arvot eivät ole sidoksissa kiinteään omaisuutteen (kiinteistöihin, tavalliseen rahaan, etc.) ja siksi niiden arvot voivat vaihdella arvaamattomasti. Joku voi äkisti menettää paljon omaisuutta ja toinen taas voittaa. Tästä voi seurata esimerkiksi yllättävää maksukyvyttömyyttä, jonka suuruus voi olla merkittävää suhteessa maailmantalouteen. Riskit kasvavat samaa vauhtia kryptovaluuttojen arvojen kanssa.

IMF on huolissaan krypto-omaisuuden kasvusta

Kryptovaluuttojen suosion kasvu huolestuttaa keskuspankkeja, hallituksia ja kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF):

  • Euroja painamalla Euroopan keskuspankki voi rahoittaa valtioita ja samalla piiloverottaa kansalaisia.  Tämä ei olisi mahdollista jos yhteiskunta toimisi kryptovaluutalla. Valtion olisi oikeasti pakko kerätä veroja menojensa katteeksi.
  • Kryptovaluutoilla tehtävät transaktiot ja maksut voidaan kenties viranomaisten toimesta nähdä, mutta transaktioiden takana olevat henkilöt jäävät piiloon ja anonyymeiksi.
  • On riski että jossakin maissa talous alkaa pyöriä kryptovaluutoilla eikä viranomaisilla ole silloin enää kontrollia ja näkyvyyttä talouteen eikä mahdollisuutta kohdentaa verotusta.
  • Kryptovaluuttojen arvot ovat varsin heikosti sidoksissa varsinaiseen konkreettiseen omaisuuteen ja niiden arvot voivat siksi heilahdella kovinkin paljon ja nopeasti.

Kryptovaluuttojen ohella on olemassa digitaalisia, konkreettiseen omaisuuteen sidottuja valuuttoja

Varsinaisten kryptovaluuttojen (StableCoins, Bitcoin, Ether, ..) ohella on olemassa digitaalisia valuuttoja (Tether, USD Coin, Binance USD, DAI),  joiden katteena on konkreettista omaisuutta. Näitä kutakin ylläpitää jokin organisaatio (pankki), joka ostaa vastaavan määrän omaisuutta vastineeksi aina kun joku ostaa käyttöönsä digitaalista valuuttaa. Näiden digitaalisten valuuttojen suosio on tällä hetkellä vajaa kymmensosa varsinaisten digitaalisten valuuttojen arvosta. Konkreettiseen omaisuuteen sidottujen digitaalisten valuuttojen arvot ovat stabiileja ja viranomaiskontrolli toimii. Nämä valuutat eivät aiheuta systeemistä riskiä maailmantaloudelle. Näillä valuutoilla on aina vähintäänkin katteena olevan omaisuuden arvo.

Miten suuri on kryptovaluuttojen aiheuttama riski?

Kryptovaluuttojen aiheuttama riski on toistaiseksi pieni, mutta kryptovaluuttojen suosio kasvaa.  Kryptovaluuttojen kokonaismäärä kasvoi viime kesänä 30%.  Jos kryptovaluuttojen yhteisarvo kasvaa kaksinkertaiseksi, niin ollaan jo merkittävän systeemisen riskin tasolla. Kryptovaluuttojen käyttöä ja arvon kehitystä pitää jatkossa seurata – ne ovat eräs maailmantalouden tasolla mahdollisesti vaikuttava riskitekijä.

 

Lisää tietoa:  IMF: Crypto boom ja sen aiheuttamat haasteet talouden vakaudelle

Kuvan lähde: pixabay / SilviaP_Design

 

 

Related Posts