Kuluttajistuminen syö yritysten katteet ja alentaa osakearvot

Kuluttajat ovat, Suomea ja Venäjää lukuunottamatta, erittäin hintatietoisia ja suuntaavat hankintansa tahoille, jotka tarjoavat tarvittavan tuotteen edullisimmin. Kuluttajissa toteutuu korkein kollektiivinen osaaminen hinnan suhteen, mikä on viime vuosien aikana kehittynyt harppauksin maailmanlaajuisen läpinäkyvyyden toteutuessa internetin avulla. Hintatietoisuus yhdistettynä maailmanlaajuisella kuluttajatuotteiden hyperkilpailulla alentaa yritysten tekemää nettovoittoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on PC-markkina, jossa hyvät yritykset tekevät 2-3%  ja erinomaiset 5-6% nettovoittoa suhteessa liikevaihtoon. Puhelimet ja älypuhelimet seuraavat vastaavaa trendiä, joten Nokian tilannetta pohdittaessa on syytä muistaa, että markkinaosuushegemonian perässä juokseminen johtaa vääjäämättä tuloksen, ja sen kautta yritysarvon alenemiseen. Nokian osakkeen hintakehitys vastaa reaalimarkkinan trendiä.

Toimiminen pienillä katteilla pitää nykyaikaiset kuluttajatuoteyritykset erittäin vikkelinä soveltamaan uusia, entistä kustannustehokkaampia teknologioita ja toimintatapoja. Syntyy kustannusinnovaatioita.

Mitä kuluttajat edellä, sitä liikemaailma perässä. Avoimien kuluttajamarkkinoiden pienten katteiden käytäntö alkaa rantautua myös yritysmarkkinoille. Tämä on luonnollista, koska suuren osan yritysmarkkinoita muodostaa yritykset, jotka itse toimivat kuluttajamarkkinassa. Nämä yritykset eivät ole valmiita maksamaan omille toimittajayrityksilleen, jotka siis edustavat business-to-business- ja enterprise-segmenttejä, katteita, jotka merkittävästi poikkeavat niiden omista katteista. Tällä hetkellä merkittävä osa yritysmarkkinan toimittajayrityksistä tekee pitkälle kaksinumeroista nettovoittoprosenttia. Uskon, että nettovoitot tulevat leikkautumaan hyvinkin kolmanneksella seuraavan komen vuoden aikana. Näin siisyritys, joka on tottunut elämään 12% nettovoitolla tulee jatkossa iloitsemaan saavutetusta 8% nettovoitosta. Tämä vastaavasti heijastuu osakearvoon sen alentumisena.

Microsoft-yhteistyöllä Nokian uskotaan nousevan johtavaksi toimijaksi perinteisesti hyväkatteisella yritysmarkkinalla. Näin minäkin toivoisin. Huolen aiheena on kuitenkin kuluttajamarkkinasta nousevan ja siten ultratehokkaan "Google-officen" heittämä haaste meidän kaikkien tunteman "Microsoft-officen" monopoliasemaa vastaan yritysmarkkinassa. Voi olla, että Microsoft kestää, mutta varmaa on, että katteet "kuluttajistuvat".

P.S. Aikoinaan Nokia Networks kustannushyötyi yritysmarkkinassa Nokian kännykkä-liiketoiminnan kustannusinnovaatioista kuluttajamarkkinassa.

Related Posts