Kunnallisten palveluiden valinnanvapaus toteutetuu palveluseteleillä

Hallitus- ja oppositiopuolueiden yhdessä sopima sosiaali- ja terveydenhuollon perusratkaisu tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yhteistyöhön pohjautuva Suomen malli, jossa sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat palveluita.

– Nyt sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislakia uudistettaessa pitää varmistaa, että palveluita kehitetään käyttäjien ehdoilla – ei vanhojen rakenteiden puolustamisen näkökulmasta, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Asiakkaalle vapaus valita. Siinä kiteytyy Kujalan mukaan uudistuksen tärkein kärki.

– Valinnanvapautta on toteutettu palvelusetelillä. Sen käyttö on viimeisen kolmen vuoden aikana kolminkertaistunut. Kansalaiset siis haluavat ja osaavat valita.

Kujala julkisti Suomen Yrittäjien sote-linjaukset Kunnallisjohdon seminaarissa Seinäjoella. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuu 700 kunta- ja yrittäjävaikuttajaa eri puolilta Suomea.

Yritykset ja järjestöt tarvitaan mukaan palveluja tuottamaan

Jotta kuntalaisilla on mistä valita, Kujalan mukaan uudistuksessa pitää luoda monituottajamalli, jossa palveluita tuottavat julkisen sektorin lisäksi yritykset ja järjestöt.

– Kilpailu parantaa palvelujen laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta. Ratkaisulla on iso merkitys myös kestävyysvajeen paikkaamiseksi.

Kujalan mukaan ratkaisun on tuotava mukanaan kustannus- ja laatuvertailujärjestelmä, jotta pystytään vertaamaan eri tuottajien kustannuksia.

– Samalla on huolehdittava, että päästetään kaikki sote-palveluntuottajat samalle viivalle samoin säännöin ja mitoitusvaatimuksin.

Mahdollisuus kasvuun ja uusiin työpaikkoihin

Suomessa toimii tällä hetkellä 20 000 sosiaali- ja terveysalan yritystä, jotka työllistävät yhteensä 60 000 ihmistä.

– Toimialalla on huomattavat mahdollisuudet kasvun ja kansainvälistymisen luomiin uusiin työpaikkoihin. Siksi pitää tehdä linjauksia, jotka mahdollistavat työpaikkojen lisääntymisen ja erityisesti pk-yrityksien kehittymisen. Siten lisätään kilpailua ja torjutaan keskittymistä, Kujala vaatii.

– Palvelutuotannon uudistamisessa oleva tulppa pitää avata. Suomalaiset mikro- ja pk-yritykset kannattaa ottaa laajasti mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.

Suomen Yrittäjiin kuuluu kymmenen sosiaali- ja terveysalan yritysten toimialajärjestöä.

 

Related Posts