Metsäteollisuuden vienti ja investoinnit kasvussa

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuuden vienti ja tuotanto osoittivat elpymisen merkkejä. Metsäteollisuudessa ilmoitettiin uusista investoinneista Suomeen.

"UPM:n ilmoitus Kymin sellutehtaan investoinnista käynnisti investointiuutisten sarjan. Huhtikuussa julkistetut Metsä Groupin Äänekosken ja Stora Enson Varkauden investointiuutiset vahvistavat sen, että alalla on voimakas halu uusiutua, kasvaa ja vahvistaa asemaansa biotalousmarkkinoilla", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden tuotantomäärät (Lähde: Metsäteollisuus)

Paperin ja kartongin tuotanto ennallaan, sellun ja hienopaperin vienti kasvanut

Paperin ja kartonkia tuotettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 miljoona tonnia eli yhtä paljon kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.

Paino- ja kirjoituspapereiden tuotanto oli 1,6 miljoonaa tonnia eli lähes vastaava kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Alkuvuodesta paperin vienti on ollut hieman edellistä vuotta vilkkaampaa. Erityisesti hienopaperin vienti kasvoi 3,2 %:lla edellisvuoden vertailujaksosta. Graafisten papereiden kulutuksen pieneneminen Euroopassa on hidastunut ja supistui alkuvuodesta enää 2,2 %.

Viime vuoden alussa kartongin tuotanto kasvoi lähes 20 % edellisvuodesta. Kuluvan vuoden tammimaaliskuussa kartongin tuotanto pysyi lähes viime vuoden tasolla ja sitä tuotettiin 750 000 tonnia eli vajaan prosentin vähemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Sellun tuotanto oli tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa tonnia eli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Sellun vienti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 10,2 %. Sellun markkinahinta on jatkanut syksyllä 2012 alkanutta nousuaan.

Alkuvuonna puukauppa käynyt hyvin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa yksityismetsistä 8,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 3,9 ja kuitupuun 4,3 miljoonaan kuutioon. Kantohinnoissa ei ollut suuria muutoksia.

Metsäteollisuuden kehittymisen ja investointien toteutumisen edellytyksenä on pitkällä aikavälillä riittävä, tasainen ja kustannuskilpailukykyinen puun saatavuus.

Sahatavaran ja vanerin tuotanto kasvoivat

Sahatavaran kysyntä osassa Euroopan maista osoitti elpymistä. Toisaalta Aasian viime vuoden poikkeuksellisen hyvä veto hiipui. Kotimaan kysyntä oli vähäisen asuinrakentamisen myötä erittäin hiljaista.

Sahatavaraa tuotettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 2,7 milj. m3 eli viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanerin tuotanto oli noin 310 000 kuutiota, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Vientitoimitukset ovat tammi-helmikuussa molemmissa tuotteissa olleet edellisvuotta suurempia.

Related Posts